Aansprakelijkstelling

Letsel­schade

Aansprakelijkstelling

Wanneer u door toedoen van een ander schade lijdt, hoeft u deze schade niet zelf te voldoen. Met behulp van een aansprakelijkstelling is het mogelijk om deze schade op de verantwoordelijke partij te verhalen.

Letselschade

De meeste letselschades komen voort uit bedrijfsongevallen, verkeersongevallen, ongevallen met dieren, ongevallen met sport of medische fouten. Als de wederpartij de aansprakelijkheid erkent dan is zij ook gehouden om de kosten voor de juridische bijstand te voldoen. Als letselschade slachtoffer ziet u daarom niet snel een rekening van de jurist/advocaat.

De aansprakelijkstelling is een brief waarin op juridische gronden wordt aangegeven waarom iemand aansprakelijk is en dat zij uw schade dient te vergoeden. Om discussie te voorkomen is het belangrijk dat duidelijk wordt aangegeven waar uw claim uit bestaat. Tot slot wordt de andere partij gesommeerd om de geleden schade binnen een redelijke termijn te voldoen. In de meeste gevallen is de wederpartij verzekerd en zal daarom het contact verlopen via de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Heeft u schade geleden en wilt u de veroorzakende partij daarvoor aansprakelijk stellen? Of bent u juist door iemand anders aansprakelijk gesteld? TEN Advocaten kan u daarbij helpen, neem gerust contact met ons op!

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.