Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van TEN Advocaten en is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. TEN Advocaten besteedt uiterste zorg aan een zo actueel, correct en compleet mogelijke website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, onjuist of incompleet is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en u kunt deze informatie niet als advies beschouwen.

TEN Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de website van TEN Advocaten toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. TEN Advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of informatiebronnen.

De informatie op de website van TEN Advocaten wordt door het auteursrecht of ander eigendomsrecht beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEN Advocaten worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd.

 

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan. In een dergelijk geval verzoeken wij u contact met ons op te nemen, het bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

TEN Advocaten N.V. is gevestigd aan de Zuiderparkweg 280 5216 HE, ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch onder nr. 71864342.

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden kunnen op uw verzoek worden toegezonden.