Schadenposten website

Letselschade door een strafbaar feit? Dan kunt u schadevergoeding eisen van de dader

Letselschade

Letselschade door een strafbaar feit? Dan kunt u schadevergoeding eisen van de dader

Letselschade kan diepe impact hebben op het leven van slachtoffers. Wanneer deze schade het gevolg is van een strafbaar feit, zoals een verkeersongeval of een mishandeling dan kunt u zich als slachtoffer ‘voegen als benadeelde partij in het strafproces’. Dat biedt u de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen van de dader.

Wat is voegen in het strafproces?
Voegen in het strafproces houdt in dat het slachtoffer van een delict zich als benadeelde partij kan mengen in de strafzaak tegen de verdachte. Hierbij kan het slachtoffer, vaak via een advocaat, een vordering tot schadevergoeding indienen. Deze vorm van voeging biedt slachtoffers de mogelijkheid om zowel hun materiële als immateriële schade kenbaar te maken en vergoed te krijgen.

Juridische ondersteuning
In het voegingsproces is juridische ondersteuning van een advocaat wenselijk. In de eerste plaats omdat het u ontlast van het complexe juridische proces. Daarnaast heeft een advocaat kennis van zowel het strafrecht als het vakgebied letselschade, wat essentieel is voor een adequate vordering. Bovendien is door professionele vertegenwoordiging de kans groter dat de vordering volledig en correct wordt behandeld. Juridische ondersteuning vergroot kortom niet alleen de kans op een succesvolle vordering, maar geeft u als slachtoffer ook de noodzakelijke ruimte om u op uw herstel te concentreren.

De rol van de advocaat
In het voegingproces zorgt een advocaat voor:

  • Juridische Vertegenwoordiging: Een advocaat biedt gespecialiseerde juridische vertegenwoordiging. Hij of zij zal de juridische aspecten van de zaak beoordelen en adviseren over de haalbaarheid en de omvang van de schadevergoedingsclaim.
  • Opstellen van de Vordering: De advocaat stelt de vordering tot schadevergoeding op. Hierbij worden alle schadeposten nauwkeurig berekend en onderbouwd, zoals medische kosten, verlies van inkomsten, en smartengeld voor immateriële schade.
  • Bewijsverzameling: Een advocaat helpt bij het verzamelen van bewijs om de schade en de aansprakelijkheid van de verdachte te staven. Dit kan bestaan uit medische rapporten, getuigenverklaringen, en andere relevante documentatie.
  • Belangenbehartiging in de Rechtszaal: Tijdens de zitting vertegenwoordigt de advocaat de belangen van het slachtoffer. Hij of zij voert het woord, licht de vordering toe en reageert op eventuele verweren van de verdachte of diens advocaat.
  • Nazorg: Na de uitspraak biedt de advocaat nazorg. Dit omvat het adviseren over de mogelijkheden bij een eventuele afwijzing van de vordering.

Uw belangen optimaal behartigd
Hebt u letselschade als gevolg van een delict? En wilt u schadevergoeding eisen van de dader? Dan zorgen de letselschadespecialisten van TEN Advocaten ervoor dat uw belangen optimaal worden behartigd. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact op met onze specialist Marlou van de Wiel.