zakelijk geschil

De deelgeschilprocedure – een efficiënte oplossing voor juridische geschillen

Letselschade / Procesrecht

De deelgeschilprocedure – een efficiënte oplossing voor juridische geschillen

Een juridisch geschil kan soms uitmonden in een langdurige en kostbare rechtszaak. Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om geschillen op een efficiëntere manier op te lossen. Eén daarvan is de deelgeschilprocedure. Zoals het woord al aangeeft, wordt dan een gedeelte van het geschil voorgelegd aan een rechter. Over dit gedeelte neemt de rechter een beslissing, zodat partijen weer verder kunnen met onderhandelen. In dit artikel kijken we naar wat de deelgeschilprocedure inhoudt, wanneer deze kan worden ingezet, en welke voordelen het biedt.

In het grootste gedeelte van de letselschadezaken zie ik dat er geen rechter in de zaak hoeft te worden betrokken. Vaak erkent de verzekeraar van de wederpartij aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat zij aangeeft dat het ongeval haar schuld is en dat zij de schade moet vergoeden. Maar partijen kunnen het ook oneens zijn. Bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid, of over de hoogte van de uit te keren schade. In zo’n geval kun je een rechter in de zaak betrekken door middel van een zogeheten deelgeschil. De beslissing van een rechter kan ervoor zorgen dat partijen er alsnog samen uit komen.

Wat is de deelgeschilprocedure?

De deelgeschilprocedure is een bijzondere vorm van een gerechtelijke procedure waarbij niet het gehele geschil, maar één of meerdere geschilpunten aan de rechter worden voorgelegd. Het is een tussenstap om een geschil sneller en efficiënter op te lossen, zonder dat meteen een volledige procedure nodig is. Het doel van de deelgeschilprocedure is om een bindende uitspraak van de rechter te krijgen over dat specifieke punt, zodat partijen weer om tafel kunnen en het dossier verder kunnen afwikkelen.

Wie en hoe start een deelgeschilprocedure?

De deelgeschilprocedure kan worden gestart door een van beide partijen. Vaak zie ik dat het initiatief ligt bij het slachtoffer. Een deelgeschilprocedure start met een verzoekschrift. Daarin zet ik uiteen wat het geschil precies inhoudt en waar de rechter over moet beslissen. Het verzoekschrift kan worden aangebracht bij de kantonrechter of bij de civiele rechter, afhankelijk van de hoogte van de vordering. Een letselschadeadvocaat heeft ervaring met procedures en het proces bij de rechtbank, het is daarom aan te raden om een advocaat te betrekken in een deelgeschilprocedure.

Voordelen van de deelgeschilprocedure

De deelgeschilprocedure heeft een aantal voordelen ten opzichte van een “volledige” gerechtelijke procedure:

  • Tijdsbesparing – Een deelgeschilprocedure is relatief snel en efficiënt. In de meeste gevallen kan de zaak binnen enkele maanden worden afgehandeld, terwijl een volledige gerechtelijke procedure vaak veel langer duurt.
  • Kostenbesparing – Langdurige rechtszaken kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Bij de deelgeschilprocedure worden alleen de kosten van het geschilpunt in rekening gebracht. Dit kan aanzienlijk goedkoper zijn dan een volledige gerechtelijke procedure. Als de wederpartij de schade al erkent heeft, zijn de kosten van een deelgeschil voor haar rekening. Het slachtoffer krijgt daarom vaak geen rekening te zien.
  • Duidelijkheid – De deelgeschilprocedure biedt de mogelijkheid om een impasse te doorbreken. Soms kan een geschilpunt zo groot zijn dat het een volledige afwikkeling van de letselschadezaak in de weg staat. De deelgeschilprocedure kan dan duidelijkheid brengen en zo helpen om het geschilpunt op te lossen en de afwikkeling van de zaak weer op gang te brengen.

Conclusie

Blijven partijen bij hun standpunten en zit er geen beweging meer in de letselschadezaak? Overweeg dan om een deelgeschilprocedure te starten. De deelgeschilprocedure is een effectieve manier om geschillen over letselschade snel en efficiënt op te lossen. Het biedt een snelle oplossing voor geschilpunten die een afwikkeling van de zaak in de weg staan en kan helpen om de impasse in een zaak te doorbreken.

Wilt u meer informatie over de deelgeschilprocedure? Neemt u dan gerust contact met ons op.