overlegscheiding

Overlegscheiding iets voor u?

Personen- en familierecht

Overlegscheiding iets voor u?

Bij TEN Advocaten hebben wij een overlegscheidingsadvocaat: Anouk van Eijkeren. Anouk is in een scheidingsproces altijd al bezig geweest met het zoeken naar een duurzame oplossing voor partijen in gezamenlijk overleg. Reden waarom de opleiding tot overlegscheidingsadvocaat zo bij haar past. Anouk legt hieronder graag uit wat een overlegscheiding precies inhoudt.

Wat is een overlegscheiding?

In een overlegscheiding hebben beide partijen (de partners) ieder een eigen advocaat. De advocaat informeert en adviseert zijn cliënt en staat natuurlijk zijn cliënt bij in de onderhandelingen. Vervolgens vinden er gezamenlijke gesprekken plaats. Deze gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een coach/procesbegeleider die ervoor zorgt dat het proces goed verloopt en dat de emoties in goede banen worden geleid. Tijdens het traject zijn dus betrokken, de twee partijen, de twee advocaten en in elk geval de coach. Hierbij wordt echt samengewerkt als een team. Ook kunnen eventuele financiële adviseurs worden ingeschakeld. De financiële adviseur en de coach/procesbegeleider worden door beide partijen en voor gezamenlijke rekening ingeschakeld. Alle gesprekken worden goed voorbereid en nabesproken zodat zo optimaal mogelijk zaken kunnen worden besproken en afgesproken.

Overlegscheiding, voor wie?

Een overlegscheiding is met name de route om een scheiding duurzaam af te wikkelen als er tussen partijen onderling grote verschillen in emoties, kennis en/of verwerking zitten. Bijvoorbeeld als een ondernemer gaat scheiden of als de emoties hoog oplopen en partijen graag een vechtscheiding willen voorkomen. Ook als er sprake is van aanzienlijk vermogen is het verstandig om via een overlegscheiding de zaken goed af te wikkelen, er kan immers ook een financieel adviseur voor beide partijen worden ingeschakeld.

Hoe verloopt het overlegscheidingstraject?

Tijdens een overlegscheidingstraject zijn er dus diverse deskundigen betrokken. Deze deskundigen werken in een team. Alle teamleden hebben als doel om een duurzame manier van scheiden voor de partijen te bewerkstelligen en te regelen. Vertrouwen en volledige openheid van zaken zijn hierbij van groot belang en vormen hierbij het uitgangspunt. Er is veel ruimte voor maatwerk en het is bovendien een optimale kans om alle gevolgen van de echtscheiding, dus niet alleen de juridische gevolgen, in goede banen te leiden. Dat betekent dat in een overlegscheiding het team partijen helpt om de beslissing om te scheiden samen te dragen en om de scheiding goed te regelen. Het zorgt er ook voor dat niet alleen de juridische zaken, maar ook de praktische zaken goed worden geregeld tijdens het traject. Bovendien wordt de relatie goed afgerond, zodat partijen (zeker als er kinderen bij betrokken zijn) op een goede wijze in de toekomst met elkaar kunnen communiceren. Het doel is echt het creëren van een duurzame oplossing op alle fronten dus niet alleen op juridisch vlak.

Tijdens het overlegscheidingstraject worden er een aantal gesprekken gepland waarbij dus minimaal vijf personen aan tafel zitten, namelijk beide partijen en hun eigen advocaat en de coach/procesbegeleider. Voorafgaand aan elk gesprek worden deze gesprekken voorbereid zowel tussen de advocaten en de cliënt, maar ook door het team dus de twee advocaten en de procesbegeleider. Hierbij is openheid van zaken en vertrouwen van groot belang. De bedoeling is immers dat samengewerkt wordt en dat samen tot een duurzame oplossing wordt gekomen. Hierdoor wordt alle kennis gebundeld en wordt gezocht naar een evenwichtige oplossing die voor alle partijen passend is. Ook de eventueel in te schakelen financieel adviseur wordt ingeschakeld voor beide partijen om voor beide partijen zo optimaal mogelijke financiële situatie te creëren.

Wat is het verschil tussen overlegscheiding en mediation?

Het grootste verschil tussen overlegscheiding en mediation is dat ieder der partijen een eigen advocaat heeft. Deze advocaat is getraind overlegscheidingsadvocaat en tevens ook mediator. Dat betekent dat deze advocaat alle aangeleerde mediation technieken ook in het overlegscheidingstraject zal gebruiken, maar een belangrijk verschil is vooral dat je de cliënt bijstaat als advocaat en dus waakt voor zijn of haar belangen. Als mediator ben je objectief en onafhankelijk en kies je geen partij. Als advocaat in een overlegscheiding ben je juist wel partijdig en werk je voor de belangen van jouw cliënt. Het traject wordt vervolgens begeleid door een coach. Dit is vaak een psycholoog, zodat er ook aandacht is voor de emotionele afwikkeling van de scheiding. Tijdens de mediation zit je met twee partijen en een mediator aan tafel. Tijdens een overlegscheiding zit je in elk geval aan tafel met twee partijen, twee advocaten en een coach/procesbegeleider en kunnen er bovendien ook nog andere deskundigen worden ingeschakeld zoals een financieel adviseur.

Wat is het verschil tussen een overlegscheiding en een viergesprek?

Allereerst is een overlegscheiding een totaal traject. Een viergesprek is vaak één gesprek waarin met twee partijen en de twee advocaten wordt gekeken of er afspraken voor de scheiding kunnen worden gemaakt. Daarbij is een tweede groot verschil dat tijdens een overlegscheiding alle partijen samenwerken, uiteraard met in het achterhoofd het belang van de cliënt, maar er is volledige openheid en samenwerking tussen alle teamleden. Er wordt ook echt gewerkt in een team. Tijdens een viergesprek staat een advocaat echt enkel zijn eigen cliënt bij en wordt ook puur vanuit dat perspectief gehandeld. Dat maakt dat een viergesprek ook met enige regelmaat niet tot een passende oplossing leidt en zeker niet tot een duurzame oplossing. Een overlegscheiding zorgt daar wel voor.

Een belangrijk verschil is ook dat bij het aangaan van het traject tot een overlegscheiding alle partijen afspreken dat ze de intentie hebben om het traject samen af te ronden en dat er op dat moment niet een procedure bij de rechtbank zal worden gestart op tegenspraak.

Is een overlegscheiding voor u geschikt?

Indien u wilt weten of een overlegscheiding het juiste traject voor u is, kunt natuurlijk altijd contact met mij opnemen. Ik zal dan met u overleggen en bespreken wat de voor- en nadelen zijn van elke wijziging van scheiding en/of ook de overlegscheiding inderdaad voor u de meest passende route is.

Voordelen van een overlegscheiding

De voordelen van een overlegscheiding zijn dat er allereerst een team samenwerkt om voor partijen tot een optimale oplossing te komen en een zo optimaal mogelijke afwikkeling van de scheiding. Dit zorgt voor een duurzamere oplossing. Een duurzamere oplossing maakt ook dat er zeker naar de toekomst toe veel kosten voor juridische procedures worden voorkomen. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van de kennis en kunde van het gehele team, waaronder ook een coach (vaak psycholoog) en een in te schakelen financieel adviseur.

Wilt u meer informatie over het overlegscheiding dan kunt u hier kijken op de website van de Vereniging voor overlegscheidingsadvocaten.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen of lijkt dit traject dus iets voor u, neem dan gerust contact met mij op! Ik kijk ernaar uit om samen met u op zoek te gaan naar de beste oplossing voor uw scheiding, zodat u het moeilijke traject van een scheiding op een goede en passende wijze kan afwikkelen.

Geschreven door

Anouk van Eijkeren

advocaat & mediator
familierecht, mediation

anouck

Gerelateerd

corona alimentatie check
Geen inkomen door corona, wél alimentatie?

Veel particulieren zitten in deze tijden met vragen over onder meer alimentatie en omgangsregelingen. Want minder werk betekent soms ook minder inkomen. Dat kan leiden tot moeilijkheden om alimentatie te betalen. Wat kunt u doen? Lees verder…