Schadenposten website

Letsel door een slecht onderhouden opstal? Dan is de eigenaar vaak aansprakelijk

Letselschade

Letsel door een slecht onderhouden opstal? Dan is de eigenaar vaak aansprakelijk

Stel, u struikelt over een losliggende stoeptegel. Of u valt met de fiets doordat er een gat in de weg zit. En als gevolg van de valpartij is letsel of schade ontstaan. Dan is het in bepaalde gevallen mogelijk om de eigenaar van de stoep of weg aansprakelijk te stellen voor uw letsel. Dit wordt ook wel opstalaansprakelijkheid genoemd. Of en wanneer de eigenaar van de opstal aansprakelijk is leest u in dit artikel.

Opstal en opstalaansprakelijkheid
Een opstal is een gebouw, werk of beplanting, zonder de grond. Opstalaansprakelijkheid is de wettelijke aansprakelijkheid van eigenaren van een opstal voor de schade die derden lijden door een gebrek aan die opstal. In artikel 6:174 BW is de aansprakelijkheid voor opstallen geregeld. In het kort komt het erop neer dat de eigenaar van een gebouw, weg of ander bouwwerk (een opstal dus) verantwoordelijk is als dit bouwwerk schade veroorzaakt doordat het niet goed is onderhouden of gevaarlijk is.

Opstalaansprakelijkheid gemeente
Vaak wordt de opstalaansprakelijkheid gebruikt om de gemeente aansprakelijk te stellen voor schade aan eigendommen of letsel aan personen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een ongeval door een flink gat in de weg, van struikelen over een uitstekende of losliggende tegel, of van een val doordat de berm en de weg niet goed op elkaar aansluiten. De gemeente moet als beheerder namelijk zorgdragen voor een goede en veilige stoep of weg.

CROW-richtlijnen
Of en wanneer de bezitter van de opstal aansprakelijk is wordt getoetst aan de hand van een aantal criteria, waaronder de richtlijnen van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Deze richtlijnen geven aan hoe wegen, fietspaden, trottoirs en andere openbare ruimtes veilig ingericht moeten worden. In rechtszaken rondom aansprakelijkheid van opstallen kunnen deze richtlijnen een belangrijke rol spelen. Als een wegbeheerder zich bijvoorbeeld niet aan de CROW-richtlijnen heeft gehouden en er daardoor een ongeval plaatsvindt, kan dit als belangrijk vermoeden dienen dat de weg niet voldeed aan de eisen die men aan de weg mocht stellen.

Jurisprudentie
Naast de richtlijnen van het CROW zijn er belangrijke criteria vastgelegd in eerdere uitspraken van de Hoge Raad. Het betreft onder meer criteria waarmee kan worden beoordeeld of er sprake is van een gevaarlijke situatie (Kelderluik-arrest) en criteria die aangeven wat precies moet worden verstaan onder het begrip ‘gebrek’ (Wilnis-arrest). Aan de hand van deze criteria kan worden beoordeeld of de beheerder van een opstal aansprakelijk is voor de schade die de opstal heeft veroorzaakt.

Juridisch advies
Hebt u letselschade opgelopen als gevolg van een slecht onderhouden of onveilige opstal (bijvoorbeeld een gat in de weg of een losliggende tegel)? Dan kán de bezitter van die opstal dus aansprakelijk zijn. Maar of en wanneer dat het geval is, is vaak niet zo snel en eenvoudig vast te stellen. Daarom is het raadzaam om bij letselschade altijd juridisch advies in te winnen om uw rechten te waarborgen. De letselschadespecialisten van TEN Advocaten helpen u graag verder. Bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact op met ons op.