Letselschade

Meest gestelde vragen over letsel

Wat is letselschade?
Letselschade is schade als gevolg van lichamelijke verwondingen of psychische problemen. U kunt letselschade oplopen door bijvoorbeeld een aanrijding, een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout. De persoon of organisatie die uw schade heeft veroorzaakt kunt u vragen om deze schade te vergoeden.
 • Hebt u letselschade en wilt u weten wat onze letselschadeadvocaten voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!
Wat is aansprakelijkheid?
Aansprakelijkheid betekent dat een ander, een persoon of organisatie, verantwoordelijk gehouden kan worden voor uw schade. Die schade moet dan door de andere partij worden vergoed. Lees meer
 • Hebt u schade geleden en wilt u de veroorzaker van de schade daarvoor aansprakelijk stellen? Of bent u juist door iemand anders aansprakelijk gesteld? Onze specialisten hebben de juridische kennis en ervaring om uw claim (of juist die van de ander) te beoordelen. We weten goed welke kansen uw claim maakt en wat nodig is om uw schade vergoed te krijgen. Neem gerust contact met ons op!
Wat betekent erkennen van aansprakelijkheid?
Als iemand aansprakelijkheid erkent betekent dat eigenlijk dat hij toegeeft dat hij foutief heeft gehandeld en dat hij het er dus ook mee eens is dat de schade voor zijn rekening moet komen.
Wat doet een letselschadeadvocaat?
Een letselschadeadvocaat staat u van begin tot eind bij. Allereerst maken we met u een afspraak om te kijken hoe het met u gaat en natuurlijk om te horen wat er nu precies gebeurd is. We bekijken samen met u welke schade u als gevolg van het ongeval allemaal heeft geleden. Op basis van uw verhaal gaan we kijken wie we aansprakelijk kunnen stellen. Ook onderhouden we het contact met (de verzekeraar van) de tegenpartij. We komen daarbij uiteraard op voor uw belangen. Daarnaast zorgen we voor de afwikkeling van de schade. De meeste letselschades komen voort uit bedrijfsongevallen, verkeersongevallen, ongevallen met dieren, ongevallen met sport of medische fouten. Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent dan moet deze ook de kosten voor de juridische bijstand betalen. Als letselschadeslachtoffer ziet u daarom niet snel een rekening van uw advocaat.
 • Hebt u letselschade en wilt u weten wat onze letselschadeadvocaten voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!
Wat zijn de kosten voor juridische bijstand?
Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, worden uw kosten voor juridische bijstand door de tegenpartij betaald. In de meeste gevallen zult u als slachtoffer dus geen rekening van ons ontvangen.
Wat is eigen schuld?
Soms is een slachtoffer (deels) zelf verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade. In dat geval spreken we van eigen schuld. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de hoogte van uw schadevergoeding. Bij letselschade door eigen schuld hebt u het letsel zelf mede veroorzaakt of verergerd. Bijvoorbeeld door onvoorzichtig gedrag of onoplettendheid, zoals autorijden zonder gordel, motorrijden zonder helm, meerijden met iemand die teveel gedronken heeft of het weigeren van een noodzakelijke medische behandeling. Afhankelijk van de mate waarin uw gedrag heeft bijgedragen aan het ontstaan of verergeren van het letsel, ontvangt u minder of geen schadevergoeding. Heeft uw onvoorzichtigheid aantoonbaar geen invloed gehad op het ontstaan van het ongeval of het letsel? Dan zal uw schade volledig vergoed moeten worden.
Welke schade wordt vergoed?
In Nederland kennen we twee soorten schade: materiële schade en immateriële schade.
 • In veel gevallen hebt u recht op vergoeding van meer schadeposten dan u zou denken. wij helpen u graag bij het opstellen van uw claim en gaan precies voor u na waar u mogelijk nog meer aanspraak op kunt maken. Neem gerust contact met ons op!
Wat betekent smartengeld?
Smartengeld is een vergoeding voor leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van letsel door een ongeval, misdrijf of medische fout. Waar materiële schade vaak redelijk eenvoudig in een geldbedrag valt uit te drukken, ligt dit bij smartengeld anders. Lees meer.
 • Onze specialisten zijn op de hoogte van de laatste rechterlijke uitspraken en volgen de nieuwe ontwikkelingen op de voet. U stelt ons op de hoogte van uw situatie en wij doen de rest. Wij berekenen uw smartengeld in het licht van de meest recente ontwikkelingen en zorgen tevens voor de claim hiervan. Neem gerust contact met ons op!
Wat doet een medisch adviseur?
Omdat een jurist geen kaas heeft gegeten van medische zaken, wordt in letselschadedossiers vaak een medisch adviseur ingeschakeld. De medisch adviseur beoordeelt uw medische toestand en stelt op basis van uw medisch dossier een advies op. Daarin worden onder meer de volgende vragen beantwoord:
 • Welke (tijdelijke) beperkingen heeft het slachtoffer aan het ongeval overgehouden?
 • Hoe kan het opgelopen letsel zich in de toekomst gaan ontwikkelen?
 • Zijn er nog behandelingen mogelijk?
 • Is het letsel aantoonbaar veroorzaakt door het ongeluk?
Het medisch advies wordt naar de verzekeraar van de tegenpartij gestuurd en dient als bewijsmateriaal voor de oorzaak van de klachten.
Wie is verantwoordelijk voor een bedrijfsongeval?
Een bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens werktijd waarbij u schade oploopt. Denk bijvoorbeeld aan een schilder die van een ladder valt of een automonteur die met zijn hand tussen de draaiende delen komt. Ook als u onderweg bent voor uw werkgever en u bent betrokken bij een verkeersongeval, dan kan dat als bedrijfsongeval worden gezien. Lees meer.
 • Wilt u schade als gevolg van een bedrijfsongeval verhalen bij uw werkgever? Wij nemen u het dossier uit handen en zorgen voor de communicatie met de aansprakelijke partij. Neem gerust contact met ons op!
Wat is loonschade en wie heeft recht op vergoeding?
Als een medewerker door toedoen van een ander (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, dan lijdt u als werkgever loonschade. De medewerker kan immers geen werk meer verrichten, maar het loon moet wel gedurende 104 weken worden doorbetaald. Deze schadepost wordt vaak vergeten, maar u kunt deze loonschade wel degelijk verhalen op de aansprakelijke partij. Dit noemen we ook wel het nemen van regres. In het algemeen kunt u als werkgever drie schadeposten verhalen: het nettoloon van de werknemer, de re-integratiekosten en de kosten voor aanpassing van de werkplek.
 • Onze specialisten helpen u graag bij het verhalen van loonschade. Neem gerust contact met ons op!
Heb ik recht op vergoeding van huishoudelijke hulp?
Kunt u door een ongeval of ander letsel waarvoor een ander aansprakelijk is niet meer zelf uw huishoudelijke taken verrichten? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van huishoudelijke hulp. Onder huishoudelijke hulp wordt verstaan: schoonmaken, boodschappen doen, koken en kinderen verzorgen. De tijd die iemand voor u aan dergelijke taken besteedt komt voor vergoeding in aanmerking. Het maakt niet uit of u de hulp in de huishouding krijgt van een professional of van een familielid.
 • Onze specialisten kunnen u helpen bij de berekening van uw recht op schadevergoeding voor de kosten die u vanwege uw ongeval moet maken voor huishoudelijke hulp. Neem gerust contact met ons op!
Wat betekent verlies van verdienvermogen?
Als u door een bedrijfsongeval, een verkeersongeval of een medische fout letsel oploopt waardoor u niet meer, of veel minder dan voordien, kunt werken, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Deze schade wordt ‘verlies van verdienvermogen’ of ‘verlies van arbeidsvermogen’ genoemd. Lees meer.
 • Onze specialisten berekenen uw verlies van verdienvermogen en zorgen ervoor dat u hiervoor een vergoeding ontvangt. Neem gerust contact met ons op!
Ik heb studievertraging door mijn letsel, wat nu?
Hebt u door een bedrijfsongeval, verkeersongeval of medische fout studievertraging opgelopen? Dan lijdt u mogelijk schade doordat u pas later actief zult zijn op de arbeidsmarkt. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding vanwege studievertraging moet u wel aannemelijk kunnen maken dat u uw studie op een goede manier zou hebben vervolgd en afgerond als het ongeval niet had plaatsgevonden. De hoogte van de schadevergoeding vanwege studievertraging wordt bepaald aan de hand van een richtlijn die de Letselschade Raad hiervoor heeft opgesteld. Lees meer.
 • Onze specialisten zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Wij berekenen de schade en onderhouden het contact met de aansprakelijke partij. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!
Wat is een medische fout?
Er is sprake van een medische fout als een medische behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd of als uw arts u onvoldoende heeft geïnformeerd over de risico’s van een behandeling en u daardoor letsel of schade heeft opgelopen. Het is mogelijk om deze schade te verhalen bij het ziekenhuis of de specialist. Lees meer.
 • Onze specialisten hebben de kennis en de contacten om uw dossier te laten beoordelen op medische fouten. Is er inderdaad sprake van een medische fout, dan springen we graag voor u in de bres. Neem gerust contact met ons op!
Wat is affectieschade?
Wanneer uw partner of kind door een ongeval ernstig of blijvend letsel heeft, verandert ook uw leven drastisch. Dit noemen we affectieschade: de immateriële schade die voortkomt uit het verdriet en de pijn die u ervaart doordat uw naaste ernstig gewond is geraakt of is overleden door toedoen van een ander. De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van affectieschade moet u een zeer hechte, nauwe en persoonlijke relatie met het slachtoffer hebben (gehad). Alleen bij overlijden en bij ernstig of blijvend letsel (blijvende invaliditeit van 70% of meer) kunt u aanspraak maken op vergoeding. Zag u het ongeval daadwerkelijk gebeuren of kwam u kort daarna ter plaatse? En hebt u daar een ernstig trauma aan overgehouden? Mogelijk komt u dan ook in aanmerking voor vergoeding van shockschade.
 • Wanneer een van uw naasten bij een ernstig ongeval is betrokken, heeft u het al lastig genoeg. Daarom nemen we u het juridische en financiële gedeelte graag uit handen. Wij stellen voor u vast of u recht heeft op vergoeding van affectieschade (en mogelijk andere schades) en zorgen ervoor dat u deze immateriële vergoeding ontvangt. Onze specialisten helpen u graag in deze lastige omstandigheden. Neem gerust contact met ons op!
Wat kan ik doen bij letsel door een verkeersongeval?
Verkeersongevallen gebeuren helaas regelmatig. En ze brengen vaak materiële schade én letselschade met zich mee. Als slachtoffer van een verkeersongeval kunt u de veroorzaker aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen voor de schade die u hebt opgelopen. Kwetsbare, niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) zijn door de wet extra beschermd. Lees meer.
 • Bent u onlangs slachtoffer geworden van een verkeersongeval en heeft u schade die u op de tegenpartij wil verhalen? Onze specialisten nemen u graag de gehele schadeafhandeling uit handen, zodat u zich helemaal kunt focussen op uw herstel. Neem gerust contact met ons op!
Kom ik in aanmerking voor vergoeding van shockschade?
Wanneer uw partner of kind is overleden of ernstig of blijvend letsel heeft door een ernstig ongeluk, komt u in aanmerking voor vergoeding van affectieschade. Zag u het ongeluk daadwerkelijk gebeuren, of kwam u kort daarna ter plekke en hebt u daar een ernstig trauma aan overgehouden? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor vergoeding van shockschade. Een psychiater moet dan wel bevestigen dat u behandeling nodig hebt om dit trauma te verwerken.
 • Onze specialisten helpen u graag in deze lastige omstandigheden. Neem gerust contact met ons op!
Wat is een schadestaat?
Een schadestaat is een overzicht met daarin alle door u geleden schade. De schadestaat laat zien hoe de schades precies tot stand komen en hoe deze berekend zijn.
Wat is een voorschot en waarom ontvang ik het?
Een voorschot is een bedrag dat u van de verzekeraar ontvangt om de schade alvast (deels) te kunnen betalen. In de uiteindelijke regeling zal dit uitgekeerde voorschot van uw totale schade worden afgetrokken, omdat u dit bedrag natuurlijk al heeft ontvangen.
Wat is de looptijd van een letselschadedossier?
Een letselschadedossier kan vaak lang lopen. In de meeste gevallen heeft dit te maken met het herstel van het slachtoffer. Het dossier wordt namelijk pas gesloten als er sprake is van een zogenoemde medische eindtoestand. Dit wil zeggen dat de klachten zijn verholpen of dat er geen verdere behandelingen meer openstaan en de situatie gelijk blijft. Het duurt vaak minimaal twee jaar na het ongeval voordat een medische eindtoestand kan worden vastgesteld. Maar de looptijd hangt natuurlijk helemaal af van uw specifieke geval en de ernst van het letsel.
Wat wordt er van mij als slachtoffer verwacht?
Wat wij van u als slachtoffer verwachten is dat u kunt herstellen van het letsel dat u hebt opgelopen en dat u daar volledig op kunt focussen. Wel vragen we u om alle rekeningen en overige kosten goed bij te houden zodat we deze bij de tegenpartij in rekening kunnen brengen.

Liever direct contact, dat kan ook. Laat hier uw gegevens achter.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Onze letselschade specialisten

Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.