Vastgoedrecht verdieping

Rechtsgebied

Vastgoed­recht

De vastgoed advocaten van TEN

De vakgroep vastgoed bundelt ervaring en expertise op het gebied van bouw- en vastgoedrecht en omgevingsrecht om u optimaal te adviseren. Bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoed is advies van een ervaren vastgoed advocaat onmisbaar bij de totstandkoming van contracten, de uitleg van bepalingen, het garanderen van zekerheden en de mogelijkheden tot beëindiging. Wanneer staat het u niet meer vrij om onderhandelingen af te breken? Wanneer mag er meerwerk in rekening gebracht worden?

Vastgoedrecht
Koopovereenkomsten zakelijk en particulier

TEN adviseert bij koopovereenkomsten, huurrecht (bedrijfsruimte, winkelruimte en woningruimte), maar ook bij bouwgeschillen, aannemingsovereenkomsten en aanbestedingen. U (ver)bouwt een kantoor, winkel, werkplaats of ander bedrijfsmatig vastgoed. Daarom sluit u contracten met projectontwikkelaars, architecten, (onder-)aannemers of adviseurs. (Ver)bouwen doet u meestal voor lange tijd en voor veel geld. Als u tijdens de bouw, bij de oplevering of daarna op problemen stuit, is het cruciaal om contracten goed op orde te hebben.

Huurovereenkomsten zakelijk en particulier

Huurovereenkomsten voor bedrijven, kantoren of woningen zijn vaak omvangrijk en complex. Richt daarom uw contracten goed in en zorg dat ze voldoen aan de nieuwste wettelijke eisen. TEN adviseert bij het opstellen van deze contracten en voorziet u van advies en zo nodig procesbijstand. Ook voor advies over huurprijzen, appartementsrechten en vve-vraagstukken kunt u bij de afdeling vastgoedrecht van TEN terecht.

Ook op het gebied van vastgoed gerelateerd ondernemingsrecht, waaronder CV/BV-constructies en VOF-overeenkomsten hebben wij alle expertise in huis. Indien nodig werken we samen met een ondernemingsrecht advocaat, die specialistische kennis heeft van herstructurering en insolventierecht.

Advies en procedures

Samen werken we toe naar de beste oplossing. Of dat nu een (arbitrage)procedure is, mediation of een minnelijke regeling. Wij hebben ruime ervaring in procedures bij zowel de civiele rechter en de Raad van arbitrage voor de Bouw als bij de bestuursrechter. Ook op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht) kan TEN u adviseren en bijstaan in procedures. Denk aan het instellen van bezwaarschriften, beroepsschriften en verzoeken om voorlopige voorzieningen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Juridische geschillen waar de (semi)overheid bij betrokken is, vragen immers om hun eigen aanpak.

Wat betekent het voor uw bedrijf als uw uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt in een nieuw plan? Moet u zomaar dulden dat een concurrent zich in uw verzorgingsgebied vestigt? Wanneer hebt u recht op schadevergoeding als de gemeente wéér de straat laat openbreken? Met een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete kan een overheidsinstantie afdwingen dat de regels worden nageleefd. Denk bijvoorbeeld aan sluiting van een bedrijfspand of woning. In handhavingstaken moet snel actie worden ondernomen om boetes en dwangsommen te voorkomen. TEN adviseert en procedeert onder meer bij geschillen over bestemmingsplannen, vergunningen en bij planschade.

Investeren in vastgoed
Denkt u eraan om te beleggen in vastgoed? Dat kan namelijk interessant en lucratief zijn. Steeds meer beleggers investeren hun geld dan ook in stenen. Maar, hoe pak je dit aan en waar moet je op letten? In deze vlog geef ik u vijf onderwerpen om over na te denken.

Meer weten over vastgoedrecht?

Neem contact op met één van onze vastgoed advocaten.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.