erecode NVM makelaar

De erecode van de NVM-makelaar

Vastgoedrecht

De erecode van de NVM-makelaar

Heeft Makelaarsland zich niet aan de erecode van de NVM makelaar gehouden? De tuchtrechter van de Nederlandse Vereniging voor Makelaardij (“NVM”) heeft een van haar grootste leden geschorst: Makelaarsland. De reclamespotjes van Makelaarsland vielen niet in goede aarde bij een groep concurrerende makelaars en zij spanden een procedure aan. De tuchtrechter besloot Makelaarsland voor de duur van 6 maanden te schorsen en een boete op te leggen van € 10.000. Lees het artikel van het Financieel Dagblad over de uitspraak.

Makelaarsland wordt verweten dat zij zich niet aan de erecode van de NVM makelaar heeft gehouden met haar reclamespotjes waarin Makelaarsland zich afzet tegen de traditionele makelaardij.

De reclamespotjes van Makelaarsland
Makelaarsland was een van de eerste internetbemiddelaars en groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste leden van de NVM. In haar reclames zette Makelaarsland zich uitdrukkelijk af tegen de gevestigde makelaardij. Dit leidde in 2017 al eens tot een tuchtprocedure waarbij Makelaarsland een boete van € 50.000,- opgelegd kreeg en een voorwaardelijke schorsing van een half jaar met een proeftijd van vier jaar.

De vier reclames die in 2016 werden uitgezonden gaan over traditionele makelaars die buitensporig hoge vergoedingen vragen, en die kopers van alles wijs maken om geld te verdienen. Terwijl het veel goedkoper en beter kan zónder makelaar, bij Makelaarsland, aldus de reclames. Lees de uitspraak van de Centrale Raad van Toezicht d.d. 11 mei 2017 (pdf).

In nieuwe spotjes wordt opnieuw de traditionele makelaar weggezet als duurder. In een aantal reclamespots is de makelaar te zien op een Vespa-scooter. Daarbij biedt Makelaarsland de optie om via haar site met een ‘besparingscalculator’ uit te rekenen hoeveel duurder een NVM-courtagemakelaar is dan een makelaar met vast tarief.

De Stichting ‘De Bezorgde NVM-Makelaars’ spande een tuchtprocedure aan. De Stichting is van mening dat de spotjes oncollegiaal zijn en betichten Makelaarsland ervan de klant op het verkeerde been te zetten met de besparingstool. Het spotje met de scooter zou slecht zijn voor de beroepsgroep omdat het de makelaar op één lijn zet met Willem Holleeder.

De tuchtrechter is het met de stichting eens. Makelaarsland heeft zich te negatief uitgelaten over collega’s en de reclames hebben tot veel ophef geleid.

Hoe zit dat dan met de beroeps- en gedragsregels van de makelaar?
In ons land is een aantal grote makelaarsverenigingen actief, zoals bijvoorbeeld de Vereniging van makelaars en taxateur (VBO) en de NVM. Indien een makelaar lid is van het NVM of VBO, legt de makelaar de eed of belofte af waarmee ze aangeven de NVM-erecode of de VBO Beroeps- en gedragscode na te zullen leven. Dit wordt gewaarborgd door onafhankelijk toezicht door een Tuchtcollege.

Wanneer een NVM lid de reglementen of de Erecode van het NVM niet naleven, kan de Raad van Toezicht een van de volgende sancties opleggen aan een lid:
a. berisping;
b. boete van ten hoogste € 50.000, te betalen aan de coöperatie;
c. schorsing als lid dan wel als NVM Makelaar/Taxateur voor de tijd van ten hoogste één jaar;
d. beëindiging van de aansluiting tussen NVM en de NVM Makelaar/Taxateur.

Makelaarsland heeft op haar website aangekondigd in hoger beroep te zullen gaan bij de Centrale Raad van Toezicht.

Tuchtrechtspraak en aansprakelijkheid
Tuchtrecht zorgt voor een interne controle op de beroepsuitoefening van een beroepsgroep, om te zorgen dat de beroepsgroep zijn taak goed vervult. Beroepsverenigingen voor de makelaardij NVM, VBO en Vastgoedpro willen dit jaar een onafhankelijk tuchtrecht gaan invoeren voor makelaars en taxateurs – ongeacht van welke vereniging zij lid zijn – om de kwaliteit en integriteit in de sector te verbeteren.

Een tuchtrechtelijke uitspraak wordt vaak gebruikt als een opmaat naar een civiele procedure om civiele aansprakelijkheid te vestigen. De specifieke kenmerken van een tuchtprocedure zorgen er echter voor dat civielrechtelijke aansprakelijkheid niet zomaar vaststaat in het geval een tuchtrechter heeft geoordeeld dat in strijd is gehandeld met voor het betreffende beroep geldende regels.

In het volgende artikel van deze reeks leest u wanneer de makelaar wel civielrechtelijk aansprakelijk is.

Geschreven door

Anouk Kolk

advocaat
privacyrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht

anouk kolk