Insolventierecht verdieping

Rechtsgebied

Insolventie­recht

De insolventierecht advocaten van TEN

Veel ondernemers of particulieren krijgen te maken met een vorm van insolventierecht zoals surséance van betaling, faillissement of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Onze insolventierecht advocaten staan klaar om u daarbij te helpen. De curatoren van TEN zijn zeer goed in staat u te adviseren.

Insolventierecht
Specialist insolventierecht

De curatoren en bewindvoerders van TEN worden benoemd door zowel de rechtbank Oost-Brabant als de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Vanzelfsprekend hebben de curatoren van TEN de postacademische Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht met succes gevolgd en zijn zij lid van de specialistenvereniging voor insolventierechtadvocaten (Insolad).

Advocaat en curator

Zoekt u een insolventie advocaat die u kan bijstaan in een procedure of wilt u juist voorkomen dat u te maken krijgt met faillissementsrecht, dan bent u bij TEN aan het juiste adres. Door de jarenlange praktijkervaring kunnen onze insolventie advocaten uw belangen als beste behartigen.

Voorkomen is beter dan genezen

TEN kan uw positie op voorhand verbeteren. Denk aan het vestigen van zekerheden als een pandrecht of een recht van hypotheek, goede schriftelijke vastlegging van afspraken of opstellen van algemene voorwaarden waarin uw positie ook verbeterd wordt in geval van faillissement. Zo kan TEN u helpen met een eigendomsvoorbehoudrecht of een beroep doen op het recht van reclame. Dit zijn zeer sterke rechten in een faillissement. Ook kunnen we een beroep doen op een retentierecht of dat recht uitwinnen. Of er juist voor zorgen dat anderen (mede) aansprakelijk worden voor de verplichtingen die een wederpartij is aangegaan door hoofdelijkheid te bedingen, medeschuldenaarschap aan te gaan of te zorgen voor borgstelling.

“De insolventierecht advocaten van TEN kunnen u bijstaan in een procedure, maar ook als u juist wilt voorkomen dat u te maken krijgt met het faillissementsrecht, bent u bij TEN aan het juiste adres.”
TEN pakket met zekerheid ondernemen

Als ondernemer wilt u voorkomen dat u te maken krijgt met een faillissement. U kunt uw positie op voorhand verbeteren. Denk aan het vestigen van zekerheden als een pandrecht of recht van hypotheek. Een eigendomsvoorbehoud, een recht van reclame of een retentierecht zijn zeer sterke rechten in een faillissement. Het uitvoeren van een faillissementsrisico-analyse en het inzichtelijk maken van de gevolgen van aansprakelijkheid van de bestuurder zijn in dit kader ook belangrijk. TEN zorgt ervoor dat uw bedrijfsrisico’s zo klein mogelijk zijn.

> Klik voor meer informatie over het TEN pakket met zekerheid ondernemen hier. 

Crediteurenakkoord

Een crediteurenakkoord aanbieden is een snelle manier om uw schulden te saneren. TEN kent de voorwaarden waaraan u moet voldoen en kan u adviseren om de slaagkans van het akkoord te vergroten.

WHOA – biedt uitkomst bij een dreigend faillissement

Verkeert uw bedrijf in zwaar weer? Met de WHOA een faillissement voorkomen? De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt een flexibele regeling voor een dwangakkoord met schuldeisers, zonder dat een faillissement volgt én zonder dat er een langdurige procedure over gevoerd hoeft te worden. Met deze wet kunnen wij sneller en goedkoper schulden voor u saneren.

> Klik voor meer informatie over de WHOA hier. 

Doorstart

Als uw vennootschap failliet gaat is een doorstart misschien mogelijk. Ook als u onderdelen of activa uit een faillissement wilt kopen is het raadzaam om u te laten adviseren. Vaak is snelheid in faillissementssituaties geboden. Omdat de curatoren van TEN beide kanten kennen, weten we als geen ander waar u rekening mee moet houden en kunnen we uw onderhandelingsposities goed inschatten.

Onderhandelen met een curator

Er zijn verschillende manieren waarop u met een curator te maken kunt krijgen, bijvoorbeeld als verhuurder of huurder van onroerend goed of andere goederen, als crediteur of u hebt een contract met een failliete partij. TEN kan u wijzen op uw juridische positie en informeren over uw onderhandelingsruimte.

Toelating WSNP of hoger beroep WSNP

Misschien overweegt u om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen en kent u de mogelijkheden niet. Soms is het mogelijk om een faillissement om te zetten naar een schuldsaneringsregeling. Of misschien heeft u zonder succes een verzoek ingediend bij de rechtbank voor de WSNP en wilt u in hoger beroep gaan. Ook daarbij kunnen we u helpen.

Meer weten? Neem contact op met één van onze insolventierechtadvocaten.

Heeft u een vraag over een faillissement? De curator brengt periodiek een openbaar verslag uit. Hierin kunt u de actuele stand van zaken lezen. Er wordt antwoord gegeven op vragen als wat de oorzaak is van het faillissement en wat de vooruitzichten zijn voor de schuldeisers. De verslagen kunt u inzien in het Centraal Insolventieregister.

Heeft u na het lezen van het faillissementsverslag toch nog een vraag? Neemt u dan contact op met ons via het telefoonnummer 073 – 7600 100 of via e-mail.

Relevante artikelen

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.