Pre-packprocedure

De pre-packprocedure biedt toch kansen voor bedrijven in zwaar weer

Insolventierecht / Ondernemingsrecht

De pre-packprocedure biedt toch kansen voor bedrijven in zwaar weer

Eerst even in het kort, wat is een pre-pack?

Uw onderneming gaat mogelijk failliet. Met een pre-pack onderzoekt u voordat uw onderneming failliet gaat, in alle stilte, of een doorstart na faillissement tot de mogelijkheden behoort. Wanneer een onderneming wordt overgedragen buiten een faillissement, bepalen de regels dat bij een overgang van de onderneming de werknemers van rechtswege in dienst treden bij de overnemer. Bij een overname vanuit een faillissement gelden deze regels niet. Omdat er grote onduidelijkheid bestond over de toepassing van deze regel bij doorstart via een pre-pack heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie van de Europese Unie vragen gesteld in de zaak over een pre-packprocedure van het Heiploeg-concern.

Pre-packprocedure rechtszekerheid

Op 28 april 2022 heeft het Hof van Justitie deze prejudiciële vragen beantwoord. Het Hof heeft in deze procedure besloten dat een pre-pack toegepast kan worden zonder dat de regels van overgang van onderneming van toepassing zijn, op voorwaarde dat er een juridische basis komt met voldoende rechtszekerheid.

Binnen een pre-packprocedure moeten werknemers genoegen nemen met minder!

Het Hof van Justitie heeft aangegeven dat er, onder voorwaarden, van de richtlijn (ter bescherming van werknemersrechten) kan worden afgeweken. Dit betekent dat de onderneming die het failliete bedrijf overneemt, onder bepaalde voorwaarden, gerechtigd is om werknemers te korten op hun rechten.

De voorwaarden die het Europese Hof stelt zijn de volgende:

  1. het moet gaan om een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure;
  2. de procedure moet zijn ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen;
  3. de insolventie/het faillissement was onvermijdelijk.

Indien aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, is volgens het Hof van Justitie, de nieuwe onderneming gerechtigd om te korten op werknemersrechten. En volgens het Hof van Justitie was hieraan voldaan in het Heiploeg faillissement.

De Heiploegzaak in het kort

Heiploeg was actief als groothandel in vis en zeevruchten. In 2011 en 2012 heeft het concern aanzienlijke financiële verliezen geleden en in 2013 kreeg zij een boete van 27 miljoen euro opgelegd. Doordat het concern geen financiering meer kon krijgen werd een pre-packprocedure ingeleid. Deze procedure komt voor uit Nederlandse rechtspraak en heeft tot doel de liquidatie van een draaiende onderneming te vergemakkelijken waarbij schuldeisers zo veel mogelijk worden voldaan en werkgelegenheid blijft behouden. Tijdens de pre-pack worden een “beoogd curator” en een “beoogd rechter-commissaris” aangewezen door de rechtbank om het proces zo goed mogelijk te begeleiden.

Na het failliet verklaren van Heiploeg in 2014 werd de beoogd curator de curator en werd het grootste gedeelte van de bedrijfsactiviteiten overgenomen. Er waren 300 werknemers in dienst, waarvan er 210 werden overgenomen, maar tegen minder gunstige arbeidsvoorwaarden. Volgens het FNV was dit uit den boze aangezien er een Europese Richtlijn geldt die aangeeft dat bij overgang van onderneming werknemersrechten moeten worden beschermd. Daarom heeft de Hoge Raad om een uitleg over deze Richtlijn gevraagd aan het  Hof van Justitie.

Pre-packprocedure biedt kansen voor bedrijven in zwaar weer

Met de beslissing van het Hof van Justitie dat een pre-pack toegepast kan worden zonder dat de regels van overgang van onderneming van toepassing zijn, lijkt het grootste obstakel voor de pre-packprocedures te zijn weggenomen. De pre-packprocedure biedt kansen voor bedrijven in zwaar weer en mogelijk is dit één van de verschillende scenario’s om te overleven. Of rechtspraak een voldoende wettelijke basis is of dat er een wet moet komen voor de pre-packprocedure, is nog onduidelijk en daarover verschillen de meningen nog. Helaas is het Hof van Justitie daar nog niet heel duidelijk in geweest.

Wilt u meer weten over een pre-packprocedure of over de andere scenario’s, neem dan contact met mij op.

Geschreven door

Floor Wertenbroek

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

Floor Wertenbroek