activistische aandeelhouder

Ondernemers opgelet!

Insolventierecht / Ondernemingsrecht

Ondernemers opgelet!

Staat u erbij stil welke impact het huidige ondernemersklimaat heeft op uw onderneming, die van uw klanten maar ook die van uw concurrenten? Waar schuilen voor u de gevaren en kansen in deze snel veranderende wereld?

De financiële gevolgen van Covid ’19 lijken mee te vallen. Immers het aantal faillissementen was nog nooit zo laag. Maar de verwachting is niet dat dit zo blijft. Hieronder licht ik u graag toe waarom we verwachten dat het aantal faillissementen zal toenemen.

De liquiditeit van ondernemingen zal de komende tijd gaan dalen. Dit omdat:

  • degenen die geen betalingsregelingen hebben getroffen, het teveel aan ontvangen subsidie ter zake Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) al moeten terugbetalen;
  • indien er een beroep is gedaan op de NOW-regeling en de omzet was beter dan verwacht of de loonsom is gedaald, dan kan het zijn dat (een deel) van de NOW-tegemoetkoming moet worden terugbetaald;
  • vanaf 1 oktober 2022 de reguliere belastingschuld dient te worden afbetaald, naast de lopende belastingverplichtingen. Dit zal direct van invloed zijn op de liquiditeit van uw onderneming maar mogelijk ook die van uw klanten en toeleveranciers. Hoe afhankelijk bent u daar van?;
  • we in de eurozone te maken hebben met een record inflatie. De groei van de economie neemt af terwijl de prijzen blijven stijgen. Onzekerheid bestaat er als gevolg van de situatie in Oekraïne. Indien er meerdere landen geen gas en olie uit Rusland (kunnen) afnemen zal de prijs nog verder toenemen. Bent u in staat die prijsverhogingen ook aan uw afnemers door de voeren? Wie zijn uw afnemers en zijn zij in staat te (blijven) betalen.

Een faillissement is lang niet altijd de enige uitweg. Van belang is stil te staan bij de impact van verschillende scenario’s voor uw onderneming. Misschien ontstaan er voor u kansen indien concurrenten niet meer in staat zijn om aan de betalingsverplichtingen te voldoen en kunt u (delen van) de onderneming voor of na faillissement overnemen. Misschien verkeert u zelf in betalingsproblemen of wilt u advies voor het geval zo’n situatie zich voordoet. Wat gebeurt er met uw investeringen en heeft u daar nog invloed op? Zijn de door u gehanteerde in- en verkoopvoorwaarden nog wel in lijn met de huidige ontwikkelingen. Voor u als ondernemer genoeg stof tot nadenken. Graag denken we daarover met u mee. Wilt u advies, neem dan contact op.

Geschreven door

Bas Jacobs

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

bas jacobs