TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

Reorganisatieplan: een sterke basis voor uw reorganisatie

Arbeids- en ambtenarenrecht

Reorganisatieplan: een sterke basis voor uw reorganisatie

Staat u voor de uitdagende taak om te reorganiseren en zoekt u een leidraad voor de aanpak? In dit artikel leggen we uit hoe u een doelgericht reorganisatieplan opstelt, dat inspeelt op de juridische uitdagingen en een heldere, succesvolle richting voor uw organisatie bepaalt.

Wat is een reorganisatieplan?

Een reorganisatieplan is een fundamenteel strategisch document dat de noodzaak voor en de aanpak van een reorganisatie in kaart brengt. Het beschrijft de doelstellingen en de koers van de reorganisatie. Daarbij wordt verduidelijkt hoe de nieuwe organisatie eruit moet komen te zien en wat dat betekent voor de bestaande functies. Het reorganisatieplan kunt u daarom ook wel zien als het startpunt van de personele implementatie.

Waarom is een reorganisatieplan belangrijk?

Een goed reorganisatieplan vormt de basis voor het hele herstructureringsproces. Het biedt een heldere richting en definieert de noodzakelijke stappen voor verandering. Dit vereenvoudigt niet alleen het proces, maar helpt ook om onnodige vertragingen te voorkomen.

Draagvlak bij betrokkenen

Een reorganisatie kan uitdagend zijn. Een goed begrip waarom dit nodig is, kan de weerstand echter aanzienlijk verminderen bij betrokkenen als werknemers, de ondernemingsraad, aandeelhouders en financiers. Een gedegen reorganisatieplan is dus essentieel voor het opbouwen van draagvlak.

Cruciaal voor UWV-goedkeuring

Verder is een reorganisatieplan niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk voor het verkrijgen van goedkeuring van het UWV bij ontslagen. Conform de uitvoeringsregels van het UWV moet u de bedrijfseconomische redenen  voor de reorganisatie aantonen. Een gedegen reorganisatieplan moet (ook) daarom de noodzaak en de gevolgen dus duidelijk maken.

Wat staat er in het reorganisatieplan?

Een reorganisatieplan bevat een gedetailleerde beschrijving van het waarom, het hoe en wat van de herstructurering. Het plan bevat daarbij een aantal essentiële onderdelen:

  1. De aanleiding tot de reorganisatie:  Beschrijf de interne en externe factoren die hebben geleid tot de problemen binnen de organisatie.
  2. Huidige organisatiestructuur: Geef in een organogram een duidelijk overzicht van de huidige organisatie. Ga hierbij in op de  functieverdeling per afdeling en geef een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden, functie-eisen en beloningsniveaus.
  3. Oorzaak van de reorganisatie: Onderbouw de bedrijfseconomische redenen voor het ontslag. Hier wordt dus uitgelegd waarom ontslag van personeel noodzakelijk is. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege financiële problemen, overbezetting of wijzigingen in technologie of organisatie.
  4. Prognose bij gewijzigd en ongewijzigd beleid: Onderbouw met financiële data wat er gebeurt als de veranderingen worden doorgevoerd én wat er gebeurt als deze uitblijven. Onderbouw deze scenario’s met concrete financiële data voor de aankomende 26 weken om aan te tonen dat de reorganisatie ook echt noodzakelijk is.
  5. Verrichte inspanningen: Geef aan welke maatregelen u al hebt genomen om kosten te verminderen en omzet te verhogen. (Ook) deze toelichting moet met financiële gegevens worden onderbouwd.
  6. Nieuwe organisatiestructuur: Laat aan de hand van een organogram zien hoe de organisatie er na de herstructurering uitziet. Vul dit overzicht aan met gedetailleerde informatie over de personeelsbezetting per afdeling en beschrijf voor elke functie duidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden zijn, welke kwalificaties vereist zijn en hoe de beloning eruitziet.
  7. Overwogen alternatieven: Leg uit welke alternatieve strategieën zijn overwogen en waarom de gekozen strategie het meest geschikt is. Neem daarbij zowel de impact op het personeel als de financiële, strategische en economische implicaties in ogenschouw. Deze keuze moet u kunnen onderbouwen met relevante financiële data.
  8. Concrete gevolgen:  Beschrijf de specifieke gevolgen van de reorganisatie voor de werknemers. Hiervoor moet u aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepalen wie boventallig wordt en wat de herplaatsingsmogelijkheden zijn binnen de nieuwe organisatiestructuur.
  9. Verzachtende maatregelen: Beschrijf hoe de organisatie de negatieve gevolgen voor het personeel gaat verzachten. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door middel van een afvloeiingsregeling of met een sociaal plan.
  10. Tijdpad van de reorganisatie: Neem een tijdpad voor de reorganisatie op waarin u de verwachte stappen (incl. tijdsbesteding) uiteenzet.

Voorbeeld reorganisatieplan en ondersteuning

Inspiratie nodig? Bekijk ons voorbeeld reorganisatieplan

Bent u benieuwd hoe een effectief reorganisatieplan er in de praktijk uitziet? We hebben een voorbeeld reorganisatieplan klaarliggen dat kan dienen als inspiratiebron. Interesse? Stuur een mail naar [email protected], dan delen we het voorbeeldplan met u.

Eerste stap bij herstructurering: het reorganisatieplan

Bij een herstructurering is het opstellen van een doeltreffend reorganisatieplan de cruciale eerste stap. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Wilt u een duidelijk overzicht van alle noodzakelijke stappen? Lees dan ons uitgebreide stappenplan voor reorganisatie, waarin we dit helder voor u uiteenzetten.

Deskundige begeleiding bij uw reorganisatie

Reorganiseren kan uitdagend zijn. Met onze ruime ervaring met complexe reorganisaties staan we klaar om u te ondersteunen bij elke stap. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe we samen uw reorganisatie zo soepel en effectief mogelijk kunnen laten verlopen.

Geschreven door

Emmie van de Venn-Koppens

advocaat
arbeidsrecht

Emmie-van-de-Venn-Koppens