Uithuisplaatsing

Familierecht

Uithuisplaatsing

De Raad voor de Kinderbescherming, een Gecertificeerde Instelling die bij het kind betrokken is of het Openbaar Ministerie kunnen de kinderrechter verzoeken een kind uit huis te plaatsen als zij dit in noodzakelijk achten voor de verzorging en opvoeding van het kind.

huwelijksproblemen

U kunt dit als ouder of kind niet zelf aan de rechter verzoeken. Het kind kan dan tijdelijk geplaatst worden in een pleeggezin, gezinshuis, instelling of andere voorziening.

Als een verzoek tot uithuisplaatsing van uw kind bij de rechter wordt gedaan, ontvangt u altijd een kopie van deze aanvraag. De rechter zal voordat hij uitspraak doet een zitting plannen waarbij alle betrokkenen om hun mening wordt gevraagd. Is uw kind 12 jaar of ouder, dan zal de rechter ook met uw kind in gesprek gaan. Als de rechter besluit uw kind tijdelijk uit huis te plaatsen, behoudt u in beginsel wel het gezag over uw kind. Soms kan de rechter echter bepalen dat u het gezag gezamenlijk uit dient te oefenen met een voogd. Ook behoudt u in principe het recht op omgang met uw kind gedurende de uithuisplaatsing. Wanneer dit echter niet in het belang van uw kind is, kan de voogd besluiten dat u geen of minder omgang mag hebben met uw kind. De voogd zal altijd handelen naar wat hij of zij het meest in het belang van het kind acht.

Krijgt u te maken met een uithuisplaatsing, neem dan contact op met een van onze advocaten. Wij verlenen bijstand tijdens een procedure rondom uithuisplaatsing van uw minderjarige kind(eren). TEN Advocaten begeleidt alle gerechtelijke procedures die hiermee te maken hebben.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.