TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

Personen- en familierecht – wijzigingen wet- en regelgeving per 1 januari 2024

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht – wijzigingen wet- en regelgeving per 1 januari 2024

Ook dit jaar zetten wij in dit artikel weer de nieuwe wet- en regelgeving 2024 familierecht voor u op een rij. Het gaat om nieuwe wetten en regelingen op het gebied van het familierecht. Enkele wijzigingen worden onderstaand toegelicht.

Gecombineerde achternaam

Voorheen konden ouders al kiezen om hun kinderen de achternaam van de vader of die van de moeder te geven. Met de nieuwe wet die vanaf 1 januari 2024 in werking treedt, kunnen ouders er ook voor kiezen om hun kinderen een dubbele achternaam te geven; die van de vader én die van de moeder. Er staat dan geen streepje tussen de twee achternamen. De keuze voor een dubbele achternaam kunnen ouders maken als hun eerste kind wordt geboren na 1 januari 2024. De achternaam die dan wordt gekozen, wordt ook de achternaam van kinderen die na het eerste kind worden geboren.
Voor kinderen die na 1 januari 2016 zijn geboren, geldt een overgangsregeling. Als het gaat om het oudste kind, dan kan alsnog worden gekozen voor een dubbele achternaam. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind, als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn, de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder.

Verhoging kindgebonden budget

Per 1 januari 2024 wordt het kindgebonden budget verhoogd om gezinnen financieel extra te ondersteunen. Het gaat om een verhoging van maximaal € 750,- per jaar voor het eerste kind en een verhoging van maximaal € 883,- voor het tweede kind of latere kinderen. Voor kinderen tussen de 12 en 17 jaar wordt het extra kindgebonden budget verhoogd met maximaal € 400,- per jaar.
De inkomensvereisten van de ouders veranderen hiermee ook. In het geval dat er geen toeslagenpartner is, mag voor het ontvangen van het kindgebonden budget het vermogen niet hoger liggen dan € 140.213,-. Is er wél een toeslagenpartner, dan mag het vermogen niet hoger ligger € 161.329,-. Ligt het vermogen boven deze grens, dan is er geen recht op een kindgebonden budget.

Verhoging kinderopvangtoeslag

De maximale vergoeding voor uurtarieven van kinderopvang wordt per 1 januari 2024 verhoogd. Het gaat om een verhoging van 2,95%, waarmee de stijgende uurtarieven van de kinderopvang worden gecompenseerd. Voor de dagopvang komt dit neer op € 10,25, voor buitenschoolse opvang € 9,12 en voor gastouderopvang € 7,53.

Wijzigingspercentage alimentatiebedragen vastgesteld voor 2024

Per 1 januari 2024 wordt het percentage waarmee de alimentatiebedragen worden vastgesteld 6,2%. Door de algemene ontwikkeling van het loonpeil te volgen, wordt voorkomen dat de persoon die recht heeft op alimentatie elk jaar moet vragen om aanpassing van de alimentatie in verband met eventuele inflatie.
Meer informatie over hoe alimentatie wordt berekend, leest u hier.

Meer over de indexering van alimentatie in 2024, leest u hier. 

Geschreven door

Linda van Putten – van den Heuvel

advocaat 
familierecht

linda van putten van den heuvel