verrekenen

Vergeet niet te verrekenen!

Personen- en familierecht

Vergeet niet te verrekenen!

Terugkijkend naar mijn praktijk constateer ik dat ik het afgelopen jaar wederom veel heb geadviseerd, geprocedeerd en bemiddeld in discussies over het zogenaamde (periodiek) verrekenbeding dat velen van u hebben opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Omdat het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding bij een scheiding grote ongewenste gevolgen kan hebben, vertel ik u in mijn blog graag wat meer over het verrekenbeding en de gevolgen bij het niet uitvoeren.

Wat is een verrekenbeding?

Een verrekenbeding houdt in dat u steeds aan het eind van het jaar bij elkaar zou moeten gaan zitten om vast te stellen wat er van het inkomen van ieder van u is overgebleven na betaling van de gezamenlijke (huishoudelijke) kosten. Dat overgebleven deel dient u met elkaar te verrekenen. Ik stel bewust “zou moeten” want de ervaring leert dat bijna niemand dat doet. Mensen ervaren dit als erg zakelijk en negatief en niet passend bij een huwelijk en de feestelijke tijd rond het eind van het jaar.

Toch benadruk ik steeds weer aan het eind van het jaar, maar ook aan het begin van het nieuwe jaar, als mensen het oude jaar afsluiten door onder meer het (laten) opstellen van de jaarstukken van een onderneming en het opmaken van belastingaangifte, om ook het met elkaar verrekenen niet te vergeten!

Belang van verrekenen

Immers, zoals gezegd, word ik met grote regelmaat in mijn hoedanigheid van advocaat en mediator in echtscheidingen geconfronteerd met echtelieden die nooit met elkaar hebben verrekend op basis van hun huwelijkse voorwaarden. Achteraf verrekenen is een stuk lastiger dan tijdens het huwelijk omdat u tijdens het huwelijk het waarschijnlijk over veel zaken gemakkelijker eens kunt worden dan daarna.

Niet alleen is het een stuk moeilijker om nog over verrekening te spreken aan het eind van het huwelijk vanwege een verstoorde communicatie tussen de echtelieden maar ook is het lastig om het bedrag van de zogenaamde overgespaarde inkomsten te achterhalen. U krijgt dan te maken met een wettelijk vermoeden van wat de overgespaarde inkomsten zijn en vaak leidt dat tot langdurige en kostbare procedures met deskundigen en rechters die over uw financiën oordelen. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft in een beslissing van 17 december 2021 weer laten zien hoe sterk het bewijsvermoeden is. De hoge raad oordeelde dat bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding alles wat er aan vermogen is, vermoedt wordt te zijn gevormd uit te verrekenen inkomen.

Het wordt gevoeld als een harde afrekening in een toch al moeilijke periode. Dat moet u niet willen. En denkt u ach, dat loopt toch niet zo’n vaart! Geen belastingdienst die jaarlijks aandringt op verrekenen! En uw partner? U vertrouwt elkaar toch volledig! Realiseert u zich dan dat één op de drie huwelijken stukloopt. Realiseert u zich ook dat al degenen die mij als advocaat of mediator in de arm nemen allemaal ooit hebben gedacht dat het hen niet overkomt. Voor het geval dat, kunt u het uzelf echt een stuk makkelijker maken als u tijdig met elkaar tot verrekening overgaat.

In mijn artikel “Periodiek verrekenbeding: hoe moet er worden verrekend?” vertel ik u aan de hand van een praktijkvoorbeeld meer over het belang van het op de juiste wijze uitvoeren van het verrekenbeding. Niet alleen is het belangrijk om te verrekenen, maar ook verrekenen op de juiste manier is van groot belang.

Verrekenen en een eigen onderneming

Denkt u alstublieft ook niet te snel dat er geen gelden zijn overgebleven na betaling van de huishoudelijke kosten zodat er niets te verrekenen valt. Immers, heeft u er ooit aan gedacht dat gelden, die u ook als inkomen aan u had kunnen laten betalen, maar die om welke reden dan ook in uw onderneming zijn gebleven, in een (veel) later stadium als overgespaarde inkomsten kunnen worden gekwalificeerd? En kent u het gevolg dat die inkomsten als beleggingen in uw onderneming alsmede de vruchten van die beleggingen alsnog moeten worden verdeeld als de liefde tussen u en uw partner over is?

Vervalbeding?

Ga er ook zeker niet van uit dat, omdat u een vervalbeding (in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de verplichting tot verrekenen komt te vervallen na bijvoorbeeld drie jaar) in de huwelijkse voorwaarden heeft, de mogelijkheid om te verrekenen niet meer aan de orde zal zijn tegen die tijd. Deze zogenaamde vervalbedingen gaan bij de rechter gemakkelijk onderuit. In dat geval moet u alsnog uitvoering geven aan het niet uitgevoerde verrekenbeding.

Mijn advies

Kortom, tijdig verrekenen schept duidelijkheid en voorkomt onplezierige verrassingen. Ik herinner u er liever even aan.

Laat u in ieder geval goed adviseren over wat er te verrekenen valt, hoe u kunt verrekenen en leg afspraken duidelijk vast.

Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor een nadere toelichting zowel als u gaat verrekenen maar ook als u al met die onplezierige verrassing bent geconfronteerd en u in het kader van een echtscheiding daarover juridisch advies nodig heeft of dient te procederen. U kunt zich daarvoor wenden tot een van onze gespecialiseerde advocaten of mediators die u vanwege hun jarenlange ervaring dit soort specifieke kwesties, waarover heel veel rechtspraak is, behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van oplossingen waardoor u toch nog goed verder kunt. Dat kan via mediation waarbij wij u en uw partner samen begeleiden naar een oplossing. Als dat geen optie is dan weten wij als advocaten u op de weg via de rechter ook uitstekend bij te staan maar adviseren wij u ook te schikken als dat de beste oplossing voor is.

Ik wens u gezellige feestdagen vol liefde, licht en wijsheid en alvast een goed begin van het nieuwe jaar!

Vaak worden in het kader van een echtscheiding dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In een tiental artikelen hebben de familierecht advocaten van TEN reeds een aantal van deze vragen beantwoord. Lees de vragen hier.

Geschreven door

Inge Mooren – van Weereld

advocaat & mediator
familierecht, erfrecht, mediation

inge mooren