wanneer mag kind kiezen bij welke ouder

Mijn kind wordt 12 jaar, mag mijn kind nu kiezen bij welke ouder het wil wonen?

Personen- en familierecht

Mijn kind wordt 12 jaar, mag mijn kind nu kiezen bij welke ouder het wil wonen?

Vaak worden in het kader van een echtscheiding, dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In deze reeks artikelen “De meest gestelde vragen in het kader van een echtscheiding” zullen de familierecht advocaten van TEN een aantal van deze vragen beantwoorden. De vraag luidt: mijn kind wordt 12 jaar, mag mijn kind kiezen bij welke ouder het wil wonen?

Het antwoord op de vraag is: nee.  Uw kind van 12 jaar of ouder mag niet kiezen bij welke ouder hij of zij wil wonen. Ouders blijven samen verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding totdat een kind 18 jaar is. 

Toch krijgen we regelmatig de vraag of een kind vanaf 12 jaar mag kiezen bij wie ze willen wonen. Dat heeft te maken met het kindgesprek waarvoor uw kind wordt uitgenodigd als u gaat scheiden. 

Kindgesprek met de rechter vanaf 12 jaar

Zodra de scheiding bij de rechtbank is aangevraagd, nodigt de rechter een kind in de leeftijd van 12 tot 18 jaar uit voor een kindgesprek (kinderverhoor). Het gesprek is bedoeld om uw kind bij de procedure te betrekken. Tijdens dit informele gesprek kan uw kind vertrouwelijk met de rechter praten en vertellen wat hij of zij van de situatie vindt. Bij dit gesprek bent u als ouders nooit aanwezig.

Soms een gesprek met kinderen jonger dan 12

In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat kinderen jonger dan 12 jaar door de rechter worden gehoord. Bijvoorbeeld wanneer ze heel wijs zijn voor hun leeftijd en/of wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

De rechter beslist

De mening van uw kind is niet doorslaggevend voor de eindbeslissing. Wel zal de rechter het verhaal van uw kind laten meewegen in de eindbeslissing. 

Hierbij geldt: hoe ouder uw kind is, hoe zwaarder diens mening telt 

Vaak is het zo dat hoe ouder uw kind is, hoe zwaarder zijn of haar mening en wens van het kind zal worden meegewogen in de beslissing.

Een voorbeeld. Er een procedure loopt tot het vastleggen van een zorg- en contactregeling in het ouderschapsplan tussen een vader en zijn zoon van 16 jaar. Als deze zoon aangeeft echt geen contact te willen met zijn vader, dan zal de rechter sneller geneigd zijn om de wens van het kind van 16 jaar over te nemen. Zou het kind echter 12 jaar zijn, dan zal de rechter zijn of haar mening wat minder zwaar meewegen. Elke zaak is echter anders en per geval zal de rechter alle omstandigheden laten meewegen in de beslissing.

Kind niet verplicht om naar het kindgesprek te komen

Uw kind hoeft niet verplicht deel te nemen aan het kindgesprek. Ook is er de mogelijkheid om voor het kind om via een brief of e-mail aan de rechter te laten weten wat hij of zij van de situatie vindt. 

Wil uw kind wel kiezen?

Het is van groot belang dat ouders met elkaar in gesprek blijven, zodat een procedure helemaal niet nodig is. Het wordt door veel kinderen namelijk als enorm belastend ervaren het idee te krijgen te moeten ‘kiezen’. Laten kiezen kan zelfs schadelijk zijn voor de geestelijke ontwikkeling, omdat een kind daarmee altijd een andere ouder tekort zal doen.

Bovendien is het zo dat een kind uit twee ouders bestaat en wanneer er een moet worden afgewezen, wordt eigenlijk een deel van het kind (dus van hem/haar zelf) afgewezen. Zij willen het liefst noch hun vader noch hun moeder verdriet doen. Kinderen vinden het doorgaans wel fijn om te worden betrokken in de te nemen beslissing en ouders wordt daarom geadviseerd met hun kind(eren) in gesprek te blijven.

In onderling overleg naar een oplossing

Mocht u meer vragen hebben over dit onderwerp of samen als ouders op gesprek komen wanneer er een geschil speelt, en om te kijken of in onderling overleg tot een oplossing kan worden gekomen, neem dan vrijblijvend contact op.

Heeft u ook een vraag en wilt u die graag terugzien in de volgende ‘De meest gestelde vragen in het kader van de echtscheiding’, laat het ons dan weten!

Geschreven door

Linda van Putten – van den Heuvel

advocaat 
familierecht

linda van putten van den heuvel