Parenting Coördination

Parenting Coordination: een harmonieuze oplossing voor oudergeschillen rond de feestdagen

Personen- en familierecht

Parenting Coordination: een harmonieuze oplossing voor oudergeschillen rond de feestdagen

In de dynamische wereld van familiegeschillen staat Parenting Coordination (PC) in Nederland steeds meer in de schijnwerpers als een effectieve manier om ouderlijke conflicten op te lossen.

Parenting Coordination tijdens de feestdagen

De feestdagen kunnen een bron van conflict zijn voor gescheiden ouders. Vragen als ‘Bij wie zijn de kinderen tijdens de feestdagen?’ of ‘Hoe verdelen we de kerstvakantie?’ kunnen leiden tot verhoogde spanningen.

Vorig jaar kwam een dergelijk geschil zelfs in het nieuws, toen de rechtbank moest beslissen over de viering van het sinterklaasfeest van een kind van gescheiden ouders. De moeder was van mening dat twee feesten, dus zowel bij haar als bij vader, met het oog op alle andere festiviteiten, te druk zou zijn voor het kind. De rechter oordeelde anders en gunde het kind ook bij vader een fijn sinterklaasfeest. Dit soort geschillen geven niet alleen spanning bij ouders, maar ook zeker bij het kind.

Parenting Coordination kan oplossing bieden

Met de hulp van een Parenting Coordinator kunnen (gescheiden) ouders meningsverschillen overwinnen en samen een feestelijke periode creëren die het beste voor het kind biedt. PC is meer dan alleen een middel om geschillen op te lossen; het is een weg naar duurzame harmonie en begrip tussen (gescheiden) ouders.

Feestdagen in harmonie doorbrengen

Als u deze feestdagen in harmonie wilt doorbrengen en u stuit op meningsverschillen over de invulling hiervan, kan PC een oplossing bieden. Aan de hand van mediationtechnieken zal een PC-er samen met u proberen tot een oplossing te komen. Een oplossing die recht doet aan de belangen van beide ouders, maar ook zeker aan de belangen van het kind. Mocht het de ouders niet lukken om met behulp van PC zelf tot een compromis te komen, dan kan de PC-er een voorstel of aanbeveling aan de ouders doen of kan de PC-er zelfs een bindend advies geven. De PC-er stelt de belangen van het kind centraal en zal altijd proberen om samen met de ouders en het kind naar een oplossing te zoeken zonder naar de rechter te gaan.

De opkomst van Parenting Coordination

Ongeveer anderhalf jaar geleden introduceerde ik bij u, via een vlog, het concept van PC in Nederland. PC, een alternatieve vorm van geschilbeslechting, focust op het welzijn van kinderen en streeft naar het voorkomen van escalaties in ouderlijke conflicten. Sindsdien heeft PC in Nederland een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Steeds meer ouders, hulpverleners en zelfs rechtbanken erkennen de waarde van PC-ers in het beslechten van geschillen. Wilt u meer informatie over wat een PC-er voor u kan betekenen, bekijk dan mijn vlog of neem direct contact op. Ik sta u graag te woord.

Geschreven door

Vera Nijenhof – van der Donk

advocaat, mediator & parenting coordinator
familierecht, mediation

vera nijenhof