(Kinder)beschermingsmaatregel

Familierecht

(Kinder)beschermingsmaatregel

Soms kunnen meerderjarige personen hun zaken niet of onvoldoende zelf regelen. Het kan dan wenselijk zijn een beschermingsmaatregel in te zetten.

huwelijksproblemen

Er bestaan drie vormen van juridische bescherming: mentorschap, bewindvoering en curatele.

Het mentorschap is de lichtste beschermingsmaatregel. Wanneer u zelf of een van uw dierbaren niet goed zelf kan beslissen over uw dan wel zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding kan de rechter een mentor aanwijzen die deze persoonlijke zaken regelt.

Wanneer iemand (tijdelijk) niet in staat is voor zijn eigen geldzaken te zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die dit voor hem of haar gaat doen. Heeft u een bewindvoerder aangewezen gekregen, dan bepaalt de bewindvoerder onder andere het bedrag dat u mag besteden aan uw dagelijkse uitgaven, zoals boodschappen. Ook moet u wanneer u onder bewind staat toestemming vragen aan uw bewindvoerder wanneer u een grotere uitgave wilt doen. Het is aan te raden om bijvoorbeeld bewind aan te vragen wanneer u schulden heeft. Uw bewindvoerder zal u helpen uw financiën weer op orde te krijgen.

De derde en zwaarste beschermingsmaatregel is de curatele. Curatele is bedoeld om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geld, bezit en persoonlijke zaken kan zorgen. Wanneer u onder curatele wordt gesteld, wijst de rechter een curator aan die al deze zaken voor u zal regelen. Wanneer u onder curatele wordt gesteld, betekent dit ook dat u handelingsonbekwaam wordt. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld zonder toestemming van uw curator niet mag trouwen, geen contracten aan mag gaan en geen testament mag maken. De rechter zal iemand pas onder curatele stellen als het mentorschap, de bewindvoering of een combinatie van beide onvoldoende is.

De overheid kan ook ingrijpen in de bestaande gezagsrelatie tussen u en uw kinderen. De rechter kan uw kind bijvoorbeeld onder toezicht stellen, waardoor u verplicht hulp en ondersteuning bij de opvoeding van uw kind krijgt. Ook kan de rechter uw gezag over het kind schorsen of beëindigen en de rechter kan zelfs tot uithuisplaatsing overgaan. Bent u het hier niet mee eens, dan kunnen de advocaten van TEN u helpen om hier tegenin te gaan.

Wilt u advies over het nemen van beschermingsmaatregelen dan bent u bij TEN Advocaten aan het juiste adres. Wij informeren u graag over de verschillende beschermingsmaatregelen en welke het beste bij uw situatie past. Zo nodig kunnen de advocaten van TEN ook voor u procederen over de (kinder)beschermingsmaatregelen.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.