Erfrecht verdieping

Rechtsgebied

Erfrecht

Wacht niet te lang als een nabestaande in uw omgeving is overleden. Vraag onze erfrecht advocaten om advies. Zij zijn gespecialiseerd in erfrecht en kunnen u snel op weg helpen.

Vaas erfrecht_SEC
De erfrecht advocaten van TEN

Niets is zo intrigerend als het erfrecht. Het beslaat het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden, omdat daarin vaak een testament is opgemaakt. Bovendien kunnen de regels van het oude erfrecht (vóór 1 januari 2003) nog steeds van toepassing zijn. Het heden, omdat u als executeur, vereffenaar, legitimaris of erfgenaam veel beslissingen moet nemen, waaronder over uw eigen positie. Denk aan aanvaarden van een erfenis, berusten in een onterving of verkopen van aandelen of een woning. De toekomst, omdat uw beslissingen invloed hebben op later. In het erfrecht spelen nogal wat termijnen. Mist u een termijn, dan mist u de boot. En dat kan grote (financiële) gevolgen hebben.

Wacht niet te lang als een nabestaande in uw omgeving is overleden. Vraag onze erfrecht advocaten om advies. Zij zijn gespecialiseerd in erfrecht en kunnen u snel op weg helpen.

Erfrecht in de praktijk

De enige echte zekerheid in het leven is dat we een keer overlijden. Voor de afwikkeling van de erfenis moeten veel zaken worden geregeld. Al bij het regelen van de uitvaart kunnen de meningen en belangen uiteenlopen. Wat waren de exacte wensen van de overledene voor de uitvaart? Wie krijgt de as na de crematie? Kan er beslag op as worden gelegd als de wensen van de nabestaanden botsen? Al bij dit soort vragen kunnen wij als gespecialiseerde erfrecht advocaten u bijstaan.

Verklaring van erfrecht

Ook na de uitvaart kan er onenigheid ontstaan. Vaak over geld. Wat de een meer krijgt, gaat er bij de ander af. Dan is het logisch dat er wrijving ontstaat. Een belangrijke hobbel is vaak de verklaring van erfrecht (erfrechtverklaring) door de notaris. De notaris verzorgt het erfgenamenonderzoek. Vervolgens moeten de erfgenamen beslissen of ze de nalatenschap zuiver of beneficiair willen aanvaarden of zelfs verwerpen. De verklaring van erfrecht is nodig om bijvoorbeeld een geblokkeerde bankrekening van de overledene vrij te kunnen geven. Zijn niet alle erfgenamen traceerbaar of durft niet iedereen de nalatenschap te aanvaarden, dan kan ook hier de nodige frictie ontstaan.

De afwikkeling van een nalatenschap kent vaak veel betrokkenen. Denk aan erfgenamen, legatarissen, legitimarissen, bewindvoerders, executeurs, vereffenaars et cetera. De belangen komen lang niet altijd overeen. Duidelijkheid in uw eigen positie en de wettelijke regels is dan belangrijk, zodat u samen met een erfrechtadvocaat goed beslagen ten ijs komt.

Conflicten en procedures over de erfenis

Het aantal conflicten en juridische procedures over nalatenschappen blijft toenemen. Denk bijvoorbeeld aan procedures over wilsbekwaamheid van de overledene ten tijde van het opmaken van zijn testament, of over de hoogte van de legitieme portie en de vraag welke schenkingen bij die berekening meetellen. Ook de verdeling van erfenissen is een toenemende bron van ellende die vaak leidt tot een aangrijpende familiebreuk. Onze erfrecht advocaten proberen conflicten daarom zoveel mogelijk buiten de rechtbank op te lossen. Ook omdat we ons bewust zijn van de emoties en spanningen die leven bij een juridische strijd binnen de familie. Een rechterlijke procedure voorkomen is echter niet altijd mogelijk. Gelukkig kunt u ook dan rekenen op de jarenlange ervaring en expertise van onze erfrecht advocaten.

“Bij TEN kunt u terecht bij onze gespecialiseerde erfrecht advocaten. Zij adviseren u en proberen samen met u geschillen op te lossen.”
Advocaat gespecialiseerd in erfrecht

Onze gespecialiseerde erfrecht advocaten adviseren u en proberen samen met u geschillen op te lossen. Met deskundige bijstand kunnen we (verdere) escalatie voorkomen. Indien nodig wordt een rechterlijke procedure doorlopen, waarin uw belangen centraal staan. Enkele van onze erfrecht advocaten hebben jarenlange ervaring in contractenrecht en het afwikkelen van faillissementen. Dit laatste lijkt veel op de afwikkeling van een nalatenschap en zodoende komt die kennis bij erfrecht goed van pas. Onze andere erfrecht advocaten profiteren van een notariële achtergrond. Zij kennen de akten waarover in de advocatuur juist discussies ontstaan. De vaak ingewikkelde juridische teksten en de bewoordingen van een testament zijn voor onze advocaten gesneden koek.

Meer weten? Neem contact op met één van onze erfrecht advocaten.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.