TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

Erfrecht – wijzigingen wet- en regelgeving per 1 januari 2024

Erfrecht

Erfrecht – wijzigingen wet- en regelgeving per 1 januari 2024

Schenkingsvrijstelling eigen woning (‘jubelton’) afgeschaft

Per 1 januari 2024 is de schenkingsvrijstelling eigen woning, de zogenoemde ‘jubelton’, afgeschaft. Mensen tussen de 18 en 40 jaar konden voorheen een belastingvrije schenking krijgen voor de eigen woning van € 106.671,-. Per 1 januari 2023 werd dit bedrag al verlaagd tot € 27.231,- en met ingang van 1 januari 2024 is deze vrijstelling volledig afgeschaft.

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting aangepast

Jaarlijks worden de vrijstellingen (de vaste bedragen waarover geen belasting wordt betaald) en de tarieven voor de erf- en schenkbelasting aangepast. Voor 2024 geldt:

Tarieven erf- en schenkbelasting 2024
Waarde erfenis

of schenking

Partner
(pleeg- of stief)kind
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Overige erfgenamen
zoals broer, zus of ouders
€ 0 – € 152.368          10%          18%                  30%
€ 152.368 en meer          20%          36%                  40%

 

Vrijstellingen erfbelasting 2024
U bentBedrag van uw vrijstelling in 2024
Echtgenoot,
geregistreerd partner
of samenwonend partner
€ 795.156
Kind, pleegkind of stiefkind€ 25.187
Kleinkind€ 25.187
Achterkleinkind€ 2.658
Kind met een beperking€ 75.546
Ouder€ 59.643
Erven u en uw partner allebei? Dan is de vrijstelling voor u samen € 59.643.
Andere erfgenaam,
bijvoorbeeld broer of zus
€ 2.658

Vrijstellingen voor schenkingen aangepast

Ook de vrijstellingen voor schenkingen zijn aangepast. Ontvangt u een bedrag dat hoger is dan in onderstaande tabel genoemd, dan moet u over het meerdere schenkbelasting betalen.

Vrijstellingen schenkbelasting 2024
U bentBedrag van uw vrijstelling in 2024
Kind, pleegkind of stiefkind€ 6.633
Kleinkind€ 2.658
Overig€ 2.658
Geschreven door

Joyce Nooijen – Middelkoop

advocaat & mediator
familierecht
erfrecht

joyce