Procesrecht verdieping

Rechtsgebied

Contracten & Procesrecht

De procesrechtadvocaten van TEN

TEN heeft een team van procesrecht advocaten met ruime ervaring met het voeren van procedures bij verschillende instanties. Door onze ruime ervaring kunnen onze advocaten u in alle aspecten van het contracten- en procesrecht adviseren, begeleiden en bijstaan.

procesrecht
Leg afspraken goed vast!

Om onnodige discussies achteraf zo veel mogelijk te voorkomen en ervoor te zorgen dat u in een procedure niet aan het kortste eind trekt, is nauwkeurige schriftelijke vastlegging van afspraken essentieel.

Onze procesrecht advocaten denken graag met u mee en begeleiden u bij het opstellen van de benodigde contracten. Ook adviseren onze advocaten u bij (contracts)onderhandelingen met wederpartijen om ervoor te zorgen dat uw juridische positie optimaal is.

Algemene voorwaarden

Ondernemers maken regelmatig gebruik van algemene voorwaarden. Deze voorwaarden bevatten doorgaans bepalingen over (bijvoorbeeld) garanties, aansprakelijkheid en beëindiging van de overeenkomst. Ook een forumkeuzebeding waarmee voor een bepaald type geschillenbeslechting wordt gekozen, kan in algemene voorwaarden worden opgenomen.

Hoewel veel ondernemers wel beschikken over algemene voorwaarden, worden deze niet altijd op de juiste wijze gebruikt. Algemene voorwaarden dienen namelijk niet alleen van toepassing te worden verklaard op de overeenkomst, maar de contractuele wederpartij dient ook een redelijke mogelijkheid te hebben gekregen om van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen. Is dat niet gebeurd? Dan bestaat de mogelijkheid dat uw contractuele wederpartij de algemene voorwaarden kan vernietigen en dat deze dus niet van toepassing (meer) zijn op de overeenkomst. Dit met alle mogelijke nadelige gevolgen van dien.

Maakt u regelmatig gebruik van algemene voorwaarden? Onze advocaten kijken graag met u mee of uw algemene voorwaarden nog wel actueel zijn en of deze op de juiste wijze van toepassing worden verklaard op uw overeenkomsten.

Geschillen, adviseren en procederen

Er zijn allerlei situaties denkbaar waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen: discussie over een contract met (bijvoorbeeld) leveranciers of klanten, onenigheid met aandeelhouders of aansprakelijkstellingen. Ook kunt u worden geconfronteerd met partijen die u in privé aansprakelijk stellen of maken wederpartijen het zo bont dat u zélf de directeur van een onderneming persoonlijk aansprakelijk wilt stellen.

Onze procesrechtadvocaten worden vaak ingeschakeld op het moment dat er sprake is van een dreigend geschil. Als sparringpartner kunnen zij u helpen bij de strategie en zo nodig bij de opbouw van een dossier, voor het geval het later onverhoopt toch mis mocht gaan. Indien een discussie uit de hand loopt, nemen onze advocaten maatregelen, zoals het leggen van (conservatoir) beslag of het starten van een procedure bij de rechtbank, waaronder een kort geding.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op met een van onze specialisten. Wij staan u in dergelijke geschillen graag bij of voeren namens u verweer.

Beslaglegging

Heeft u een vordering op een van uw klanten, maar blijft deze – ondanks meerdere aanmaningen – toch onbetaald? Dan kan het van belang zijn om conservatoire (bewarende) maatregelen te treffen en beslag te (laten) leggen op bijvoorbeeld de bankrekening van uw schuldenaar. Het bedrag dat onder het beslag valt, wordt in dat geval als het ware bewaard totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan over de verschuldigdheid van de betreffende vordering. U heeft op die manier voldoende mogelijkheden om de verhaalbaarheid van uw vorderingen zeker te stellen. Kortom, u bent er op die manier zeker van dat u bij winst in een procedure ook betaald krijgt.

TEN pakket onderneming

Op zakenpartners moet u kunnen vertrouwen. Zakendoen is immers mensenwerk. Voor het geval er een meningsverschil of conflict ontstaat, is het belangrijk afspraken vooraf helder vast te leggen. U wilt uw onderneming beschermen en het risico op een geschil zo klein mogelijk maken. Het op de juiste wijze vastleggen van afspraken en voorwaarden intern en extern is daarbij van belang. TEN zorgt ervoor dat uw contracten en algemene voorwaarden op orde zijn.

> Klik voor informatie over het TEN pakket onderneming hier. 

Contact

TEN heeft een team van procesrechtadvocaten met ruime ervaring met het voeren van procedures bij verschillende instanties. Door onze ruime ervaring kunnen onze advocaten u in alle aspecten van het contracten- en procesrecht adviseren, begeleiden en bijstaan.

Meer weten? Neem contact op met één van onze procesrechtadvocaten.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.