prijsstijgingen doorberekenen

Kunt u als ondernemer prijsstijgingen doorberekenen aan uw klant?

Ondernemingsrecht

Kunt u als ondernemer prijsstijgingen doorberekenen aan uw klant?

Van boodschappen tot bouwmaterialen, alles is duurder geworden. De hoge inflatie en snel stijgende energie- en grondstofprijzen raken ook bedrijven. Zijn uw kosten ook fors gestegen? Dan ligt het voor de hand om die gestegen kosten door te berekenen aan uw klant. Maar kan dat zomaar? In dit artikel belichten we de juridische kant van het doorberekenen van prijsstijgingen.

Voorwaarden in uw offerte

In een offerte aan een potentiële klant beschrijft u wat u kunt leveren (producten of diensten) voor een bepaalde prijs. Tot zover weinig nieuws. Maar als de klant uw aanbod accepteert bent u beiden juridisch gezien contractspartij. Dat betekent dat u als ondernemer veelal bent gebonden aan uw aanbod. Met de huidige stijgende energie- en grondstofprijzen kan echter de situatie ontstaan dat u iets moet leveren wat u lager heeft geoffreerd dan de huidige prijzen. Om die situatie te voorkomen kunt u twee dingen doen. Ten eerste kunt u de termijn/geldigheid van een offerte flink verkorten. En ten tweede kunt u in de offerte expliciet vermelden dat u met dagprijzen werkt of dat de prijzen in uw offerte onder voorbehoud van prijsstijgingen zijn. Let wel: in het consumentenrecht gaat deze vlieger niet op. Voor consumenten geldt namelijk dat zij een gesloten overeenkomst kunnen ontbinden wanneer de prijs stijgt binnen drie maanden na het akkoord gaan met de overeenkomst.

Algemene voorwaarden

Sluit u met uw klanten steeds een nieuwe overeenkomst? Dan is er geen probleem en kunt u ongehinderd de prijsstijging doorberekenen bij het aangaan van de nieuwe overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de prijzen in de supermarkt. Anders ligt het bij reeds gesloten contracten. Daarvoor geldt dat prijsstijgingen niet zomaar kunnen worden doorberekend. Er is namelijk een bepaalde afspraak gemaakt waar partijen zich aan moeten houden. In dat geval kunnen uw algemene voorwaarden uitkomst bieden. Daarin kunt u namelijk een bepaling opnemen die de mogelijkheid beidt om prijzen (tussentijds) eenzijdig te verhogen. Als uw algemene voorwaarden op de juridisch juiste manier van toepassing zijn verklaard, maken deze deel uit van de overeenkomst.

Onvoorziene omstandigheden

Ook is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de onvoorziene omstandigheden. Dit is een wettelijke regeling die aangeeft dat een rechter op verzoek van een contractspartij kan bepalen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te ontbinden. Een onvoorziene omstandigheid is een omstandigheid die partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet hebben kunnen voorzien. De omstandigheid moet van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst door een van de partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag worden verwacht. Let wel: rechters zijn terughoudend in het aannemen van onvoorziene omstandigheden. Deze regeling geldt daarom als laatste optie.

Opnieuw onderhandelen

Wat u verder als ondernemer zou kunnen doen is simpelweg om tafel gaan met de andere contractspartij. Communiceer eerlijk over de prijsverhoging en de gevolgen daarvan. Onderbouw uw standpunten en probeer een acceptabele middenweg te vinden.

De aandachtspunten op een rij

  • Let op de voorwaarden in uw offerte;
  • Stel uw algemene voorwaarden correct ter hand en zorg voor een prijswijzigingsbeding;
  • Bestaat de mogelijkheid om de prijs te verhogen doe dit vervolgens schriftelijk en met een duidelijke reden;
  • Ga in gesprek met de andere contractspartij.

Meer informatie over prijsstijgingen doorberekenen?

Wilt u meer informatie over het doorberekenen van prijsstijgingen of wilt u dat wij uw algemene voorwaarden beoordelen? Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst.

Geschreven door

Daan Blokland

advocaat
ondernemingsrecht, letselschade, incasso

Daan blokland