TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

Ondernemingsrecht – nieuwe wet- en regelgeving 2024

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht – nieuwe wet- en regelgeving 2024

Het ondernemingsrecht is continu in beweging. Ook per 1 januari 2024 zijn er weer nieuwe wetten en regels van kracht. Voor ondernemers en bedrijven is het van belang om op de hoogte te blijven. Niet alleen om compliance te waarborgen en juridische risico’s te minimaliseren, maar ook om te profiteren van nieuwe mogelijkheden en kansen.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in het ondernemingsrecht voor 2024:

  • Wijzigingen Corporate Governance Code – In 2024 zijn er significante aanpassingen doorgevoerd in de Corporate Governance Code. Deze wijzigingen omvatten strengere eisen aan de rapportage van duurzaamheidsinitiatieven en de diversiteit binnen de raad van bestuur. Het doel van de wijzigingen is het versterken van de bestuursstructuur en het verbeteren van transparantie binnen ondernemingen.
  • Aanpassing Faillissementswet – Om de herstructureringsmogelijkheden voor bedrijven in financiële moeilijkheden te verbeteren heeft de faillissementswet belangrijke updates ondergaan. Dit omvat de introductie van een pre-insolventieprocedure die bedrijven meer ademruimte biedt om een faillissement te voorkomen.
  • Versterking van bescherming van minderheidsaandeelhouders – Er zijn nieuwe regels geïntroduceerd die de bescherming van minderheidsaandeelhouders versterken, met in het bijzonder aandacht voor transparantie en eerlijkheid bij fusies en overnames. Het gaat onder meer om verbeterde informatieverstrekking en meer rechten bij het betwisten van waarderingen.
  • Wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden – Om de betrokkenheid van werknemers bij het bestuur van ondernemingen te vergroten is de Wet op de ondernemingsraden aangepast. Dit houdt onder meer in dat ondernemingsraden vroeger in het besluitvormingsproces worden betrokken bij belangrijke bedrijfsbeslissingen.
  • Nieuwe regelgeving voor digitale transformatie – Er zijn nieuwe regels geïmplementeerd die betrekking hebben op digitale activa, cyberveiligheid, en de bescherming van persoonsgegevens. De eisen die aan bedrijven worden gesteld voor het beheer van digitale informatie en beveiliging zijn fors aangescherpt.
  • Duurzaamheids- en klimaatwetgeving – In lijn met internationale inspanningen om het klimaat te beschermen, zijn er nieuwe wetten ingevoerd die ondernemingen verplichten om hun impact op het milieu te verminderen. Dit omvat verplichtingen op het gebied van energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame materialen, en rapportage over CO2-uitstoot.
Geschreven door

Corné van de Wiel

advocaat
ondernemingsrecht, sportrecht, insolventierecht, automotive, arbeidsrecht

corne-vd-wiel