Duurzaam ondernemen _website 1

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer vrijblijvend

Ondernemingsrecht

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer vrijblijvend

Hoe draagt je onderneming bij aan een beter klimaat? Hoe past de bedrijfsstrategie bij maatschappelijke verantwoord ondernemen? Welke keuzes zijn er gemaakt? En welke invloed hadden die op mens, milieu en maatschappij? Bedrijven kunnen in hun niet-financiële jaarverslag laten zien dat en hoe zij duurzaam en maatschappelijk verantwoord opereren, maar een must is dat nog niet. Dat verandert vanaf 2024. Dan wordt de zogeheten duurzaamheidsrapportage verplicht voor grote (beursgenoteerde) ondernemingen. Het ligt voor de hand dat die verplichting op termijn ook voor het MKB gaat gelden. Hoe bereid je je daar als ondernemer op voor? En wat doet TEN Advocaten op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen?

De Europese Unie heeft in het vorig jaar gepresenteerde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) extra regels opgesteld. Die moeten ertoe leiden dat bedrijven in hun jaarverslag meer inzicht geven in wat ze nu écht doen op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Inzicht in wat precies de impact van hun activiteiten is op mens, milieu en de samenleving. De aandacht van de EU voor het duurzaamheidsverslag komt onder meer voort uit de Europese klimaatdoelen en het Klimaatakkoord.

Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek wordt verplicht gesteld dat het bestuursverslag een evenwichtige en volledige analyse geeft van de toestand op balansdatum. Maar winst maken is niet meer het hoofddoel. Het effect dat de onderneming heeft op de wereld speelt een steeds belangrijkere rol. Daarom moeten rechtspersonen informatie opnemen over het bedrijfsmodel, het beleid inzake milieu en sociale aangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Meer inzicht, minder ‘greenwashing’

De informatie in het duurzaamheidsverslag moet bijvoorbeeld beleggers, investeerders en financiële dienstverleners, behalve inzicht in de financiële situatie, ook een helder beeld van hoe een onderneming meewerkt aan een schoner klimaat, integriteit en diversiteit. Ook moet het duurzaamheidsverslag ‘greenwashing’ helpen tegengaan; het nemen van maatregelen die groen lijken, maar in de praktijk nauwelijks serieuze milieuwinst opleveren.

Duurzaamheidsverslag voor MKB-bedrijven

Hoewel een duurzaamheidsverslag voor MKB-bedrijven nog niet verplicht is, doen ondernemers er goed aan zich nu alvast in de materie te verdiepen. Want het is hooguit een kwestie van tijd tot CSRD ook voor het MKB gaat gelden. Dat betekent: inventariseren en vastleggen welk maatschappelijk doel u wilt bereiken, welke middelen daarvoor beschikbaar zijn, en wie ervoor verantwoordelijk is. En: onderzoek hoe de maatschappelijke doelen kunnen worden verankeren in de bedrijfsstrategie.

Duurzaamheid biedt kansen

Hoewel niet verplicht, kunt u als ondernemer ook nu al in het jaarverslag laten zien dat u met uw bedrijf aandacht hebt voor duurzaamheid. Dat kan klein beginnen, bijvoorbeeld door het verbruik van energie of bepaalde grond- en hulpstoffen te meten, te rapporteren, en zo mogelijk maatregelen te treffen om dat verbruik omlaag te brengen. Maar ook door een andere invalshoek te kiezen. Want duurzaamheid wordt nog vaak als een last gezien, terwijl het juist ook kansen (onder meer in de vorm van kostenbesparing) biedt.

Global Goals

Een handvat om vast te stellen of en in welke mate een bedrijf aandacht heeft voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden de zogeheten Global Goals die de Verenigde Naties hebben geformuleerd om de wereld duurzaam en fair te maken (SCG’s). De Global Goals gaan onder meer over het verminderen van armoede en honger, het streven naar goede gezondheid, goed onderwijs, duurzame energie, verantwoorde consumptie en productie en rechtvaardigheid voor iedereen. Iedere ondernemer, óók het MKB kan bijdragen aan deze doelstellingen.

Wat doet TEN Advocaten?

Ook TEN Advocaten heeft zich verdiept in de mate waarin we duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe we als dienstverlener bijdragen aan de SCG’s. Dat begint voor ons bij het samen opstellen van een duurzaam beleid en elkaar daar op aanspreken. Daarbij houden we de pijlers Milieu, Mens en Winst aan. Onze inventarisatie leverde het volgende inzicht op:

  • een aantal van onze advocaten en medewerkers rijdt elektrisch
  • we hebben laadpalen bij onze vestigingen
  • we streven ernaar zo min mogelijk papier te gebruiken
  • we scheiden we afval
  • we selecteren onze leveranciers op hun bijdrage aan de Global Goals
  • we kopen waar mogelijk circulair, maar in ieder geval verantwoord in, zoals bij onze verbouwing van de nieuwe vestiging in Waalwijk
  • we zorgen goed voor onze mensen, met een goede werkplek met prettige werkomstandigheden, gezonde voeding en ruimte om te bewegen en te ontspannen en we stimuleren vakantie en ontspanning in de vrije tijd
  • we streven naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim en we zorgen voor een gedegen opleiding en kwaliteit
  • onze mensen doen veel voor goede doelen en we doneren als organisatie ook aan (lokale) goede doelen zoals De Voedselbank
  • we zetten in op diversiteit en gelijkheid

Allemaal kleine bijdragen aan een duurzamere wereld. En ook al lijkt onze bijdrage als MKB- dienstverlener aan de SCG’s misschien gering, alle beetjes helpen en samen komen we weer een beetje verder.
Wilt u meer weten over de wettelijke verplichtingen omtrent duurzaam ondernemen? Neemt u dan contact met ons op.

Geschreven door

Floor Wertenbroek

advocaat & curator
ondernemingsrecht, insolventierecht

Floor Wertenbroek