Arbeidsrecht Medezeggenschap

ARBEIDS- & AMBTENARENRECHT

Medezeggenschap

Medezeggenschap is het recht van werknemers om mee te mogen beslissen over zaken waar ze ook daadwerkelijk bij betrokken zijn.

arbeidsrecht

Een van de bekendste vormen van medezeggenschap is de ondernemingsraad, afgekort als OR. Dit is een orgaan binnen uw bedrijf dat bestaat uit gekozen werknemers. De OR kan in overleg treden met u als werkgever en kan op verschillende aspecten mee beslissen of adviseren. De rechten en plichten van de OR volgen uit de wet en kunnen verder zijn uitgebreid in de cao. Voor bedrijven met minimaal vijftig werknemers is een OR verplicht.

Bedrijven met minder dan vijftig werknemers zijn niet verplicht een OR in te stellen. Het nut van medezeggenschap werkt echter twee kanten op. Werknemers kunnen invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de onderneming en de directie krijgt belangrijke informatie van de werkvloer. Voor bedrijven met minder dan vijftig maar meer dan tien werknemers, is er de mogelijkheid een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te stellen. Wanneer minimaal de helft van de werknemers dit wenst, is het instellen van een PVT verplicht. De rechten en verplichtingen van de PVT reiken minder ver dan de rechten en verplichtingen van de OR.

Is het zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers niet wenselijk een PVT in te stellen, Dan moet u wanneer u minder dan vijftig maar meer dan tien werknemers in dienst heeft minimaal twee keer per jaar een personeelsvergadering organiseren, waarin u met uw werknemers de algemene gang van zaken bespreekt.

Wilt u advies over de mogelijke verplichting en vormgeving van een medezeggenschapsorgaan binnen uw bedrijf? Of heeft u een medezeggenschapsorgaan en wilt u bijvoorbeeld weten of en hoe advies of instemming moet worden gevraagd? TEN Advocaten adviseert ondernemers, werknemers en ondernemingsraden over de belangrijkste aandachtspunten. Neem gerust contact met ons op!

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.