TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

De afvloeiingsregeling voor een soepele reorganisatie

Arbeids- en ambtenarenrecht

De afvloeiingsregeling voor een soepele reorganisatie

Een reorganisatie heeft een grote impact op het personeel. Daarom is het van belang om de negatieve effecten van een reorganisatie zo veel mogelijk te minimaliseren en het proces te stroomlijnen. Een effectieve manier om dit te bereiken is door het implementeren van een afvloeiingsregeling.

Wat is een afvloeiingsregeling?

Een afvloeiingsregeling bestaat uit een reeks afspraken die betrekking hebben op het vertrek van werknemers. Het doel van deze regeling is om ontslagprocedures gestructureerd en transparant vast te leggen. Dit helpt bij het verzachten van de gevolgen van een reorganisatie en vermindert de kans op gedwongen ontslagen. Met een heldere afvloeiingsregeling bent u als werkgever beter in staat om efficiënt en verantwoord te handelen tijdens dit proces.

De voordelen van een afvloeiingsregeling

Een afvloeiingsregeling zorgt ervoor dat werknemers consistent worden behandeld en dat discussies worden beperkt. Vaak wordt zo’n regeling opgesteld in samenwerking met de ondernemingsraad (OR) of vakbonden, waardoor het aanzienlijke legitimiteit verkrijgt. In sommige gevallen kan het uitgroeien tot een sociaal plan met de status van een cao, wat ruimte biedt voor onderhandelingen.

Wanneer moet u een afvloeiingsregeling opstellen?

Een afvloeiingsregeling komt meestal ter sprake als het initiatief voor ontslag van u als werkgever komt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u meerdere werknemers om bedrijfseconomische redenen moet ontslaan. Deze regeling kan worden vastgelegd in een individuele vaststellingsovereenkomst (vso.)

Onderdeel van een sociaal plan

Bij reorganisaties – vaak als sprake is van collectief ontslag – vormt de afvloeiingsregeling doorgaans een essentieel onderdeel van een sociaal plan. In zo’n plan worden afspraken gemaakt tussen werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers, zoals vakbonden of de ondernemingsraad (OR). Deze afspraken omvatten niet alleen de afvloeiingsregeling, maar zien ook op de volgorde van het ontslag (afspiegelingsbeginsel), herplaatsing van boventallig personeel en voorzieningen voor medewerkers die in dienst blijven.

Check altijd de cao!

Het creëren van een sociaal plan is niet altijd verplicht, maar het kan in de geldende cao staan dat overleg met vakbonden noodzakelijk is.

Wat staat er in een effectieve afvloeiingsregeling?

Een afvloeiingsregeling bevat alle afspraken die met de werknemer zijn gemaakt en is cruciaal voor het verhogen van de kans op een succesvolle beëindigingsovereenkomst. In deze regeling neemt u essentiële elementen op, waaronder in ieder geval:

  • de beëindigingsvergoeding, en
  • de opzegtermijn.

Het opnemen van bepaalde extra voorzieningen kan de aantrekkelijkheid van de regeling voor werknemers aanzienlijk verhogen en daarmee de kans vergroten dat zij instemmen met een beëindigingsovereenkomst (vso). Denk hierbij aan:

  • Een tekenbonus voor werknemers die akkoord gaan met de vso.
  • Een vergoeding voor de juridische bijstandskosten van de werknemer.
  • Het laten vervallen van non-concurrentie- of relatiebedingen.
  • Het bieden van extra tijd aan de werknemer voor het vinden van een andere baan.
  • Een vrijstelling van werkzaamheden tot het einde van het dienstverband.
  • Opties voor bijscholing of omscholing ter bevordering van de inzetbaarheid.
  • Een traject voor outplacement om de werknemer te ondersteunen bij de overgang naar een nieuwe functie.
  • Duidelijkheid over de consequenties als een werknemer een aanbod voor een passende functie afwijst (in het kader van de herplaatsingsplicht).

Afvloeiingsregeling bij een reorganisatie

Het opstellen van een afvloeiingsregeling (of een sociaal plan) markeert een belangrijke stap in het reorganisatieproces. Voor een helder overzicht van het hele proces, inclusief de andere stappen, raadpleegt u ons stappenplan reorganisatie.

Hulp nodig?

Benieuwd wat een afvloeiingsregeling in uw situatie kan betekenen? Of wilt u  ondersteuning bij het opstellen daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag verder!

Geschreven door

Emmie van de Venn-Koppens

advocaat
arbeidsrecht

Emmie-van-de-Venn-Koppens