Schuldsanering verdieping

Rechtsgebied

Schuldsanering

De bewindvoerders van TEN

Bent u op het punt gekomen dat u uw schuldeisers niet meer kunt betalen? Of is dat een gepasseerd station en ben u al toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp)? Wij vertellen graag wat u kunt verwachten en waarvoor u bij ons terecht kunt.

Schuldsanering
U kunt uw schuldeisers niet meer betalen

De situatie lijkt uitzichtloos. U treft een betalingsregeling met een schuldeiser en vervolgens meldt de volgende zich. U bent net een beetje bij met betalingen, maar er wordt ineens beslag gelegd op uw loon. Het lijkt alsof u steeds dieper in de problemen komt en u ziet door de bomen het bos niet meer.

Bewindvoerder

Wanneer u niet meer weet waar te beginnen, kunnen wij u bij de hand nemen. Vragen om hulp kan een grote stap zijn en dat beseffen wij ons. Daarom zoeken we samen welk traject het beste bij u past. Zo kunnen we een akkoord aan de schuldeisers aanbieden of een schuldhulpverleningstraject starten. Als dat niet werkt kunnen we bewindvoering aanvragen of toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen aanvragen.

Schuldsanering natuurlijk persoon

Onder een natuurlijk persoon verstaan we u als persoon, maar ook de eigenaar van een eenmanszaak, een maat in een maatschap of vennoot in een vennootschap. De aanvraag voor de Wsnp voor een natuurlijk persoon wordt altijd voorafgegaan door een minnelijk traject. Daarin proberen we zonder de rechtbank overeenstemming te bereiken met de schuldeisers met een betalingsvoorstel tegen kwijtschelding (oftewel finale kwijting). Lukt dat niet, dan kunnen we de aanvraag voor de Wsnp in gang zetten. Omdat de rechtbank informatie nodig heeft over uw inkomsten en uw schulden is het belangrijk dat uw administratie op orde is.

“Uw uiteindelijke doel is beginnen met een schuldenvrije toekomst.”
Schuldsanering ondernemers

Ook voor (ex-)ondernemers staat de weg naar de schuldsanering open wanneer u persoonlijk aansprakelijk bent voor uw zakelijke schulden. U kunt een rechtstreeks verzoek doen voor de schuldsanering. We onderzoeken eerst de mogelijkheden om tot een akkoord te komen met de crediteuren. Lukt dat niet, dan kunt u een verzoek doen tot toepassing van de wettelijke schuldsanering. Het komt voor dat een schuldeiser ondertussen uw faillissement aanvraagt. Dan krijgt u van de rechtbank de mogelijkheid om gebruik te maken van de Wsnp. Soms kan een uitgesproken faillissement worden omgezet naar de Wsnp. Daarin kunnen wij u bijstaan.

U bent al toegelaten tot de schuldsanering

U heeft het voortraject al doorlopen en u bent toegelaten tot de Wsnp. Aan u is een bewindvoerder toegewezen, misschien zelfs van ons kantoor. Maar wat nu? De bewindvoerder heeft kort samengevat vier taken:

  • Controleren: hij controleert of u uw verplichtingen nakomt.
  • Informeren: hij houdt de rechtbank op de hoogte over de voortgang van uw schuldsanering.
  • Communiceren: hij houdt contact met de schuldeisers.
  • Beheren: hij beheert de boedel (uw goederen en geld).

De schuldsaneringsregeling duurt in beginsel drie jaar. Hierin moet u zich houden aan vier verplichtingen:

  • Afdragen aan de boedel: u moet rondkomen van een door bewindvoerder berekend bedrag. Alles wat u meer krijgt aan inkomen, sparen we voor de schuldeisers.
  • Informeren: u moet de bewindvoerder op de hoogte houden van uw inkomen, uw vaste lasten, maar ook van zaken die spelen in uw persoonlijke situatie.
  • Solliciteren of werken: u moet fulltime werken. Heeft u geen fulltime baan en bent u niet volledig arbeidsongeschikt, dan moet u solliciteren.
  • Nieuwe schulden: u mag geen nieuwe schulden laten ontstaan. U moet uw administratie dus op orde hebben en inzicht hebben in uw financiële situatie. Kunt u deze verplichtingen niet zelfstandig nakomen, dan kunt u hulp krijgen van bijvoorbeeld budgetbeheer of een bewindvoerder.
De schone lei

Uw uiteindelijke doel is beginnen aan uw schuldenvrije toekomst. Wanneer u drie jaar lang voldoet aan de voorwaarden van de schuldsanering, dan verleent de rechtbank de schone lei. De schulden die u had kunnen dan niet meer bij u worden ingevorderd. Het betekent niet dat de schulden worden kwijtgescholden of niet bestaan. Er kan alleen geen betaling meer van u geëist worden. Onze specialisten op het gebied van schuldsanering kunnen u in al deze fases bijstaan.

Meer weten? Neem contact op met één van onze afdeling WSNP.

Stel uw vraag

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.