kan rekeningen niet meer betalen

Ik kan mijn rekeningen niet meer betalen

Schuldsanering

Ik kan mijn rekeningen niet meer betalen

Al bijna negen maanden beheerst het Coronavirus ons leven in grote of minder grote mate. In het gunstigste geval is er voor u niets veranderd en heeft u uw baan behouden. Maar het kan ook anders. Misschien heeft u uw baan verloren of bent u tijdelijk minder uren gaan werken waardoor uw inkomen is gewijzigd. In dat geval kan het zijn dat u uw rekeningen niet meer kunt betalen. Welke opties zijn er dan? In dit artikel licht ik graag toe wat u kunt doen in het geval u uw vaste lasten (tijdelijk) niet meer kunt betalen.

 

Tref een regeling met de schuldeisers

Mijn belangrijkste tip: wacht niet af! Hoop niet op een betere volgende maand, maar ga pro-actief te werk. Neem contact op met uw schuldeisers om een betalingsregeling te treffen. Hiermee kan u in veel gevallen bijkomende kosten voorkomen.

Zorg dat u krijgt waar u recht op heeft

Wanneer u door corona minder uren kunt werken, kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een (gedeeltelijke) WW-uitkering. Neem hiervoor contact op met het UWV. Is uw inkomen – ook met eventuele aanvullingen – lager dan het bijstandsniveau? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een aanvulling op het inkomen. Het bijstandsniveau ligt rond de € 1.500,00 voor een gezin, en rond de € 1.000,00 voor een alleenstaande (ouder). Dat is exclusief de toeslagen. Een aanvraag voor de PW-uitkering (bijstandsuitkering) kunt u doen via de gemeente waar u woonachtig bent.

Maak uw in- en uitgaven inzichtelijk

U zal mogelijk voor langere tijd moeten rondkomen met minder geld. Het is dan belangrijk inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven. Ga er eens voor zitten om een overzicht te maken van wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Misschien vallen direct wel kostenposten op, die nu niet noodzakelijk zijn. Denk aan het automatisch meespelen met loterijen, donaties aan goede doelen. Neem ook uw vaste lasten eens onder de loep. Misschien kun je tijdelijk besparen op bepaalde vaste lasten. Bel eens met de energieleverancier, de internet- of telefoonprovider voor een mooie aanbieding (dat is overigens nooit mis). Bekijk wat u overhoudt na het betalen van uw vaste lasten.

Schuldhulpverlening

Heeft u al langer structurele tekorten en is je schuldenlast problematisch te noemen, dan is het verstandig u aan te melden voor schuldhulpverlening. Daarin zijn twee trajecten: een minnelijk traject, of een wettelijk traject.

Bij een minnelijk traject zal een akkoord worden aangeboden aan uw schuldeisers tegen finale kwijting. Dat kan een aanbod “ineens” zijn, dus een som geld die ter beschikking wordt gesteld, om in één keer alle schulden te voldoen. Dat kan ook een spaarakkoord zijn, waarbij u het aangeboden bedrag binnen drie jaar bij elkaar spaart. De schuldhulpverlener zal in beide situaties berekenen hoe hoog dit bedrag moet zijn. Mislukt dit aanbod of het akkoord, dan staat de weg naar de wettelijke regeling open.

Wsnp

Bij de wettelijke regeling doet u een verzoek voor toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechtbank beoordeelt op basis van uw verzoek en de bijgevoegde stukken of u in aanmerking komt voor de Wsnp. Wanneer dat het geval is, wordt een bewindvoerder toegewezen die het traject met u gaat uitvoeren. Het grote voordeel van de Wsnp: schuldeisers zijn verplicht mee te werken, en na drie jaar bent u schuldenvrij (mits u de verplichtingen nakomt). Het is geen makkelijk traject, maar weet dat ongeveer 90% van alle Wsnp-regelingen eindigt met een zogeheten “schone lei”.

Sinds 2020 biedt TEN Advocaten ook de mogelijkheid een minnelijke regeling op te starten. Neem geheel vrijblijvend contact op met onze bewindvoerders om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Wilt u meer informatie over de schuldsaneringsregeling? Bekijk dan deze pagina.

> CONTACT