sanering van schulden

Sanering van schulden – c’est le ton qui fait la musique

Faillissement / Ondernemingsrecht

Sanering van schulden – c’est le ton qui fait la musique

Sanering van schulden. Verschillende akkoorden – c’est le ton qui fait la musique: zoveel muziekakkoorden, zo veel schuldeisersakkoorden, zo veel mogelijkheden.

Op 26 januari 2022 kondigde ik in mijn artikel: “Boostercampagne voor bedrijven | Een gezond bedrijf” aan dat vanaf april 2022 het leven na corona weer gaat beginnen. Het betalingsuitstel van de belastingdienst, kredietverschaffers, verhuurders, leveranciers en andere belangrijke schuldeisers stopt. De economie draait weer en de betalingstermijnen gaan weer terug naar het oude niveau. Maar uit de nieuwsberichten blijkt wel dat dit een beetje te vroeg is. De coronamaatregelen zijn pas twee weken van tafel en corona is nog niet weg. Er zijn nog veel werknemers ziek thuis. Er moet nu eerst geld verdiend worden, maar de huren worden hoger en alles wordt duurder door de inflatie. Vanaf 1 oktober 2022 zullen ook de belastingschulden terugbetaald moeten worden. Te veel ontvangen NOW, TVL (door te hoog ingeschatte omzetverliezen) en Tozo moeten mogelijk worden terugbetaald.

Maar hóe dan? Breng financiële positie in kaart

In alle gevallen is het belangrijk om de financiële positie van uw onderneming goed in kaart te hebben en de levensvatbaarheid van de onderneming te beoordelen. Dan kan een plan gemaakt worden om te overleven. Mogelijk lukt het om betalingsregelingen te treffen zonder dat er vorderingen hoeven te worden kwijtgescholden. Maar als dat niet lukt, zal gekeken moeten worden naar de verschillende regelingen die in en buiten rechte bestaan. Zo is het mogelijk om individuele afspraken met schuldeisers te maken. Daarnaast is er de optie van een onderhands buitengerechtelijk akkoord aan alle schuldeisers en het dwangakkoord via een faillissement (of eventueel via een Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen). Onlangs is daar het WHOA-akkoord bijgekomen. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar ons artikel “WHOA Faillissement voorkomen”. Maar er zijn ook steeds meer mogelijkheden om individuele afspraken te maken in de vorm van wijziging of zelfs beëindiging van overeenkomsten. Dat geldt voor allerlei verschillende overeenkomsten en soorten schulden. Kortom, zo lang de onderneming levensvatbaar is, zijn er meerdere mogelijkheden om met een schone(re) lei door te gaan. Een sanering van schulden.

Sanering van schulden

Het hangt van allerlei factoren af welk herstructureringsinstrument het beste past en c’est le ton qui fait la musique, als er kwijtschelding moet worden verzocht. Openheid, transparantie en duidelijkheid zijn daarbij de drie essentiële tonen voor de samenklank van een akkoord. Een heldere uiteenzetting van de oorzaken en de vooruitzichten en een concreet voorstel leiden doorgaans tot een succesvol akkoord, welk akkoord wordt aangeboden aan de schuldeisers, een groep schuldeisers of een individuele schuldeiser. Daar hoort ook een beetje begrip, een gunfactor en harmonie bij. In het artikel “Dreigend faillissement: wat te doen?” wordt ingegaan op de mogelijkheden. Een stukje emotionele begeleiding bij de sanering van schulden is ook van belang. In de praktijk is ook gebleken dat direct dreigen met een eigen aangifte van faillissement bij het aanbieden van een schuldeisersakkoord niet leidt tot begrip en instemming met het voorstel. Een goede onderbouwing en uitleg doorgaans wel.

Belastingschulden

Het kabinet heeft de belastingdienst bij brief van 11 oktober 2021 zelfs de ruimte gegeven om genoegen te nemen met een lagere opbrengst dan waar de belastingdienst normaliter akkoord voor geeft bij een minnelijk saneringsakkoord. Het WHOA-akkoord staat expliciet genoemd als voorbeeld van zo’n minnelijk saneringsakkoord. Een vereiste hiervoor dat er sprake is van een in de kern gezonde onderneming met een problematische schuldenlast. Het bijzondere van dit versoepelde beleid is echter dat het pas met ingang van 1 augustus 2022 zal gelden.

Doorstart

Als dat te lang duurt of geen van de akkoorden bieden een oplossing, dan resteert altijd nog de eventuele mogelijkheid van “de ouderwetse” doorstart. In het artikel “Wat is een doorstart?” leest u meer informatie hierover. In veel gevallen blijft de doorstart door een faillissement in deze tijd toch de meest effectieve oplossing om te “overleven”, althans met een schone lei een gezonde toekomst tegemoet te gaan. En of dit via de pre-pack kan, vernemen we volgende week van het Europese Hof.

Maar áls je dan via een faillissement herstructureert, met een dwangakkoord of een doorstart, zorg dan wel dat je faillissementsproof bent, om niet alsnog voor verrassingen komen te staan. Want het leven is vol verrassingen en als er geen oplossing is, dan is er ook geen probleem.

Incasso van vorderingen

Mocht u nou juist te maken hebben met veel wanbetalende klanten, dan kan het TEN pakket incasso een oplossing zijn. Voor meer informatie hierover klikt u hier. Ook kunnen betalingsregelingen worden getroffen met uw klanten om te voorkomen dat u de volledige vordering moet afschrijven wegens een faillissement van de klant. Tot slot is een Overnametraject ook een mogelijkheid om te overleven. Daarover later meer.

Geschreven door

Floor Wertenbroek

advocaat & curator
ondernemingsrecht, insolventierecht

Floor Wertenbroek