boostercampagne voor bedrijven

Geef uw bedrijf een booster

Ondernemingsrecht

Geef uw bedrijf een booster

Boostercampagne voor bedrijven

Een boostercampagne voor bedrijven om weer een gezond bedrijf te creëren. Heeft uw bedrijf geleden onder corona? Misschien heeft u dan noodgedwongen aanspraak moeten maken op één van de steunmaatregelen. Wat betekent het voor uw bedrijf als de steunmaatregelen niet meer worden verlengd, het uitstel van betaling bij de belastingdienst stopt en u moet gaan terugbetalen? U kunt het gehele eerste kwartaal van 2022 nog gebruikmaken van het steunpakket, maar wat kunt u daarna doen?

Op 1 oktober 2022 moeten bedrijven beginnen met het afbetalen van de belastingschulden waar uitstel van betaling voor is verleend. U krijgt hiervoor een betalingsregeling van 60 maanden. Maar de vraag is of u zo snel al kunt overgaan tot afbetaling aan de belastingdienst terwijl ook uw leveranciers betaald willen krijgen en de betalingstermijnen weer teruggedraaid worden naar de redelijke termijnen van 14 of 30 dagen in plaats van 60 tot 90 dagen.

Heeft u in oktober 2022 genoeg reserves om aan uw lopende verplichtingen en uw terugbetalingsverplichtingen te voldoen of bent u op deze reserves ingeteerd? Graag brengen wij u op de hoogte van de talloze mogelijkheden die er zijn om uw bedrijf financieel gezond te maken. U kunt dan onder andere denken aan individuele of collectieve betalingsregelingen (zoals een buitengerechtelijk of gerechtelijk schuldeisersakkoord of de WHOA), overeenkomsten aanpassen of beëindigen, reorganisatie personeel, afsplitsing, eigen financiering met zekerheden of eventueel een surseance, (doorstart door) faillissement of een (turbo)liquidatie.

Kom voor een booster voor uw bedrijf. Maak een afspraak voor een kosteloos oriënterend gesprek met één van onze specialisten ondernemingsrecht, de sparringpartner voor ondernemers. Tijdens dit gesprek kijken we samen met u naar de mogelijkheden die passen bij uw bedrijf.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om een faillissement te voorkomen, verwijs ik u naar het artikel “Dreigend faillissement? Faillissement is niet altijd de enige uitweg!“.

Geschreven door

Floor Wertenbroek

advocaat & curator
ondernemingsrecht, insolventierecht

Floor Wertenbroek