TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

Dit zijn de regels voor collectief ontslag

Arbeids- en ambtenarenrecht

Dit zijn de regels voor collectief ontslag

Staat uw organisatie voor de uitdaging om binnen 3 maanden minimaal 20 werknemers te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen? Dan krijgt u te maken met de regels voor ‘collectief ontslag’. In dit artikel leggen we uit wanneer deze regels gelden en wat de regels precies inhouden.

Wanneer is sprake van collectief ontslag?

Er is sprake van collectief ontslag als aan de volgende 3 punten wordt voldaan:

 1. Bedrijfseconomisch ontslag: Het ontslag moet gebaseerd zijn op een wettelijke opzeggrond wegens bedrijfseconomische redenen.
 2. Minimaal 20 ontslagen: Binnen een periode van 3 maanden moet het bedrijf de arbeidsrelatie met 20 of meer werknemers beëindigen.
 3. Binnen hetzelfde werkgebied: Deze ontslagen moeten plaatsvinden binnen hetzelfde geografische werkgebied. De Wet collectief ontslag (WMCO) onderscheidt de volgende werkgebieden in Nederland:
  1. Friesland, Groningen en Drenthe
  2. Overijssel en Gelderland
  3. Noord-Brabant en Limburg
  4. Zuid-Holland en Zeeland
  5. Flevoland en Utrecht
  6. Noord-Holland

Regels bij collectief ontslag

Bij collectief ontslag zijn er 2 belangrijke regels waar u zich aan moet houden:

1.  Overleg met de vakbonden

Bij een collectief ontslag moet u in overleg treden met de vakbonden. Dit overleg heeft 2 hoofddoelen:

 • Het onderzoeken van de mogelijkheden om het collectief ontslag te vermijden of het aantal ontslagen te verminderen.
 • Het bespreken van manieren om de impact van het collectief ontslag te verzachten, vaak door het implementeren van een sociaal plan.

Sociaal plan

Het overleg met de vakbonden leidt vaak tot een sociaal plan. In dit plan staan de maatregelen die het ontslag moet verzachten, zoals afspraken over ontslagvergoedingen en hulp bij het vinden van nieuw werk.

2. Maak een melding bij het UWV

Een andere cruciale stap is dat u het UWV moet informeren over het voornemen van collectief ontslag. Het niet voldoen aan deze meldingsplicht kan grote gevolgen hebben. Zo kan de opzegging van arbeidscontracten of de beëindigingsovereenkomsten ongeldig worden verklaard.

Na deze melding geldt een wachtperiode van 1 maand voordat de arbeidscontracten officieel kunnen worden beëindigd. Er zijn uitzonderingen op deze wachttijd, zoals in het geval dat:

 • De vakbonden akkoord gaan met de ontslagen.
 • U binnen 2 weken geen reactie ontvangt van de vakbonden.
 • De vakbonden expliciet afzien van het te voeren overleg.

 

3 praktische tips bij collectief ontslag

1. Neem op tijd actie!

Wacht niet te lang met het starten van de procedures. Zowel het overleg met de vakbonden als de melding bij het UWV zijn cruciaal en moeten al vroeg in het proces worden opgestart. Gebeurt dit niet op tijd, dan kan het UWV uw ontslagaanvraag als ongeldig beschouwen.

2. Knip de herstructurering op in fases

Overweeg om de reorganisatie stapsgewijs door te voeren. Door de ontslagen te spreiden over een langere periode, kunt u soms voorkomen dat de regels van de Wet collectief ontslag (WMCO) van toepassing zijn. Let wel op dat u binnen een periode van 3 maanden niet meer dan 20 werknemers ontslaat, dat is inclusief het sluiten van beëindigingsovereenkomsten.

3. Advies van de ondernemingsraad(OR):

Is het ook nodig om advies te vragen aan de ondernemingsraad? Zorg er dan voor dat dit proces gelijktijdig loopt met de stappen van het collectieve ontslag. Een goed gecoördineerd adviestraject met de OR kan helpen om het ontslagtraject soepeler te laten verlopen.

 

Zorg voor een doordachte aanpak bij collectief ontslag

Het is cruciaal dat u het proces van collectief ontslag zorgvuldig aanpakt. Door een helder communicatieplan op te stellen en de stappen in dit artikel te volgen, kan uw organisatie het proces van collectief ontslag zo soepel mogelijk laten verlopen. Meer weten over de specifieke stappen en overwegingen bij een herstructurering? Lees dan ons uitgebreide artikel over het stappenplan bij reorganisaties.

Heeft u ondersteuning nodig?

Het proces van collectief ontslag kan complex en uitdagend zijn. Heft u behoefte aan ondersteuning tijdens dit traject? Neem dan gerust contact met ons op voor deskundig advies. Samen zorgen we ervoor dat uw reorganisatie effectief verloopt.

Geschreven door

Emmie van de Venn-Koppens

advocaat
arbeidsrecht

Emmie-van-de-Venn-Koppens