TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

Ontslag om bedrijfseconomische redenen doeltreffend aanpakken in 7 stappen

Arbeids- en ambtenarenrecht

Ontslag om bedrijfseconomische redenen doeltreffend aanpakken in 7 stappen

Verkeert uw bedrijf in zwaar weer? Of vragen recente ontwikkelingen om een koerswijziging? Dan overweegt u wellicht personeel te ontslaan. Vereist is dan dat u een gegronde ontslagreden kunt aandragen, ook wel een bedrijfseconomische omstandigheid genoemd. In dit artikel laten wij zien hoe u in 7 stappen komt tot een bedrijfseconomisch ontslag.

1. Identificeer de bedrijfseconomische reden voor ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag begint met het vaststellen van de specifieke bedrijfseconomische reden(en). Wat bedrijfseconomische redenen zijn, wordt nader uitgewerkt in uitvoeringsregels van het UWV. Kort gezegd worden daarin de volgende omstandigheden genoemd:

  1. Een slechte of slechter wordende financiële situatie, zoals aanhoudende omzetdalingen, liquiditeitsproblemen of een hoge schuldenlast
  2. Feitelijke overbezetting wegens werkvermindering, bijvoorbeeld door een significante afname van opdrachten of het verlies van een grote klant
  3. Technologische of organisatorische veranderingen waardoor arbeidsplaatsen vervallen, bijvoorbeeld door digitalisering, automatisering of strategische heroriëntatie
  4. Een bedrijfsverhuizing  dat leidt tot het vervallen van lokale arbeidsplaatsen
  5. Het beëindigen van de werkzaamheden van de hele onderneming
  6. Het vervallen of verlagen van een loonkostensubsidie die voor een bepaalde werknemer is bedoeld.

2. Onderbouw het ontslag: het bewijsmateriaal is cruciaal

Een rechtsgeldig ontslag vereist vervolgens een solide onderbouwing. Begin daarom met het verzamelen van relevant bewijsmateriaal, dat de noodzaak van het ontslag onderstreept. Financiële rapporten, trendanalyses, en beleidsplannen zijn hierbij essentieel. Houd er daarbij rekening mee dat de betreffende stukken niet alleen de huidige situatie moeten weergeven, maar ook inzicht moeten geven in de toekomstige situatie.

3. Toon aan dat arbeidsplaatsen structureel vervallen

Laat zien dat de arbeidsplaatsen voor een periode langer dan 26 weken vervallen. Dit is een essentiële voorwaarde voor bedrijfseconomisch ontslag. Houd er rekening mee dat de termijn pas begint te lopen vanaf het moment dat het UWV een beslissing heeft genomen over de ontslagaanvraag. Uitgaande van een behandeltermijn van 4 weken, betekent dit in de praktijk dat u 30 weken vooruit moet kijken.

4. Volg de wettelijke ontslagvolgorde

Pas het afspiegelingsbeginsel toe om te bepalen welke werknemers in aanmerking komen voor ontslag. Dit beginsel moet ervoor zorgen dat de leeftijdsopbouw door de reorganisatie zoveel mogelijk gelijk blijft. In ons artikel over het afspiegelingsbeginsel leest u hoe dit precies werkt.

5. Let op ontslagverboden

In bepaalde situaties zijn er ontslagverboden van toepassing, zoals bij ziekte of zwangerschap van werknemers. U krijgt alleen een ontslagvergunning als er in uw geval geen ontslagverboden gelden.

6. Stel vast of je een herplaatsingsplicht hebt

Voordat u overgaat tot ontslag, is het belangrijk om te onderzoeken of herplaatsing mogelijk is. Dit betekent dat u moet kijken naar andere passende functies binnen het bedrijf, eventueel met de nodige scholing. Hoe u dat doet, leest u in ons artikel over de herplaatsingsplicht voor werkgevers.

7. De ontslagaanvraag: zo pak je dat aan

Zorg ervoor dat de ontslagaanvraag bij het UWV volledig en nauwkeurig wordt ingediend. Dus inclusief alle vereiste bijlagen en documentatie. Hoe u dat doet, leest u in ons artikel: ‘Ontslagvergunning aanvragen: zo werkt dat bij een reorganisatie’.

Geldt er binnen uw bedrijf of bedrijfstak een cao waarin een ontslagcommissie is ingesteld? Dan moet u het ontslag niet bij het UWV aanvragen, maar bij de betreffende ontslagcommissie.

Transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bent u als werkgever in veel gevallen verplicht om een transitievergoeding te betalen. Dit geldt zowel voor werknemers met een vast contract als voor tijdelijke arbeidskrachten.

Is echter sprake van een faillissement of surseance van betaling? Dan bent u niet verplicht tot het betalen van een transitievergoeding.

Stappen bij een reorganisatie

Het reorganisatieproces omvat meer dan alleen de vaststelling van de bedrijfseconomische reden voor ontslag. Het is belangrijk dat u alle stappen zorgvuldig doorloopt voor een succesvolle reorganisatie. Hoe u dat doet, leest u ons stappenplan reorganisatie.

Hulp nodig?

Staat u voor de uitdagende taak om werknemers te ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? Zorg er dan voor dat u juridische problemen en onnodige kosten voorkomt. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u hierbij ondersteunen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies en begeleiding. Ons ervaren team staat klaar om ute helpen bij elke stap van de reorganisatie.

Geschreven door

Emmie van de Venn-Koppens

advocaat
arbeidsrecht

Emmie-van-de-Venn-Koppens