algemene voorwaarden

Waarom algemene voorwaarden?

Ondernemingsrecht

Waarom algemene voorwaarden?

Waarom algemeen voorwaarden opstellen? Is het verplicht en wat staat er eigenlijk in?
In dit deel van de reeks artikelen “Algemene voorwaarden, hoe zit dan ook alweer?” vertellen we u er meer over. Naast antwoord op deze vragen, geven we ook tips. Wilt u antwoord op deze vragen en meer? Lees dan dit artikel.

Waarom algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn regels die gelden bij een overeenkomst. Het zijn regels die gelden als uw klant bij u een dienst afneemt of een product bij u koopt. In de algemene voorwaarden kunt u dan vastleggen over hoe het onder andere zit met aansprakelijkheid, garantie en betalen. Als u met regelmaat op dezelfde manier zaken doet met verschillende opdrachtgevers, klanten en leveranciers, is het hebben van algemene voorwaarden een uitkomst.

Algemene voorwaarden zijn toegespitst op de eigen onderneming maar de inhoud is gelijk voor alle partijen waarmee een overeenkomst wordt afgesloten. Het zijn dus bepalingen die zijn bedoeld om vaker te worden gebruikt. Op het moment dat een klant de algemene voorwaarden accepteert, dan kunnen onderhandelingen vanaf dat moment (voor alle vervolgleveringen etc.) gaan over hoofdzaken zoals de hoeveelheid en de prijs. Kortom, algemene voorwaarden leveren op termijn tijd op en het verkleint de kans op juridische conflicten.

Wat wordt opgenomen in de algemene voorwaarden?

In de algemene voorwaarden worden algemene regels opgenomen zoals:

 • betalingstermijnen
 • garantie
 • aansprakelijkheid
 • eigendomsvoorbehoud
 • transport
 • levertijden
 • etc.

Bovenstaande opsomming van bepalingen die (kunnen) worden opgenomen in de algemene voorwaarden is slechts een voorbeeld. Hieronder geef ik u graag nog wat tips voor het opstellen van algemene voorwaarden.

Tips opstellen algemene voorwaarden

 1. Taal
  Gebruik duidelijke taal in de algemene voorwaarden zodat het te begrijpen is voor alle partijen. Vergeet niet een vertaling van de algemene voorwaarden op te maken voor uw klanten in het buitenland.
 2. Model
  U kunt zelf algemene voorwaarden opstellen door een model te gebruiken. In sommige gevallen is maatwerk vereist. In dat geval staan de advocaten van TEN graag voor u klaar.
 3. Branche- of beroepsvereniging
  Wanneer uw onderneming lid is van een branche- of beroepsvereniging, bent u in sommige gevallen verplicht om specifieke voorwaarden te gebruiken. Een overzicht van deze consumentenbranches met standaardvoorwaarden kunt u hier vinden: https://www.ser.nl/nl/thema/consumentenvoorwaarden/overzicht-algemene-voorwaarden
 4. Actueel
  Loop uw algemene voorwaarden jaarlijks na. Controleer of de bepalingen nog actueel zijn.

Consument vs professionals

De wetgever heeft ervoor gekozen om consumenten te beschermen wanneer de onderneming gebruikmaakt van algemene voorwaarden. Zo zijn er bepalingen die op de zwarte, grijze of blauwe lijst staan. De bepalingen op deze lijsten zouden (onredelijk) bezwarend zijn voor consumenten. Een consument kan de bepalingen, als het hem zo uit komt, vernietigen en dan wordt de betreffende bepaling geschrapt. De onderneming staat dan, ten aanzien van de betreffende bepaling met lege handen. Het is dan ook beter om in de algemene voorwaarden die voor consumenten gelden, de grens niet op te zoeken. Mijn advies is dan ook om in het geval dat een onderneming zaken doet met zowel consumenten als professionals, twee verschillende algemene voorwaarden te hanteren. Een versie voor consumenten, waarbij rekening wordt gehouden met de bescherming die de wetgever de consument biedt, en een versie voor de professionele afnemer.

Update aan de orde?

Op het moment dat er wijzigingen zijn binnen de onderneming, zoals:

 • aanzienlijke uitbreiding;
 • aanvullende of andere werkzaamheden/producten/diensten;
 • andere werkprocessen;
 • etc.

dan is een update van de algemene voorwaarden aan de orde. Omdat er ook veranderingen (kunnen) zijn in de wet, is het aan te raden om de algemene voorwaarden ook altijd weer even voor te leggen aan een expert.

In onze praktijk zien wij bij een groot aantal procedures dat door een van de partijen aanspraak wordt gemaakt op de algemene voorwaarden. In veel gevallen verwijst de rechter in het vonnis ook naar afspraken gemaakt in de algemene voorwaarden. Kortom, de algemene voorwaarden kunnen cruciaal zijn bij verlies of winst van de procedure. Kortom, het hebben van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar is wel aan te raden.

Heeft u vragen over de opgestelde algemene voorwaarden of twijfelt u bijvoorbeeld aan een bepaling? Laat het ons dan weten, wij helpen u graag!