algemene voorwaarden

Wanneer kunt u een beroep doen op de algemene voorwaarden?

Ondernemingsrecht

Wanneer kunt u een beroep doen op de algemene voorwaarden?

In dit deel van de reeks artikelen “Algemene voorwaarden, hoe zit dan ook alweer?” vertellen we u wanneer u een beroep kan doen op de algemene voorwaarden.

Wanneer kan u een beroep doen op de algemene voorwaarden? Dit is natuurlijk afhankelijk van hetgeen is opgenomen in de algemene voorwaarden. Onderstaand voorbeelden uit de praktijk als er sprake is van uitgebreide algemene voorwaarden:

 • De contractspartij betaalt niet tijdig:
  • U doet een beroep op het eigendomsvoorbehoud, en claimt de geleverde (en nog niet betaalde) goederen;
  • U doet een beroep op het uitgebreide eigendomsvoorbehoud, en claimt alle geleverde (en mogelijk ook al betaalde) goederen;
  • De afdeling debiteurenbeheer kan extra rente en eventueel buitengerechtelijke incassokosten vorderen. Kortom, de contractspartij moet een hoger bedrag betalen dan de oorspronkelijke factuur.
 • De contractspartij claimt dat de geleverde goederen beschadigd zijn:
  • U doet een beroep op de beperking van de garantie;
  • U hebt vrijwaringen opgenomen, zodat de contractspartij zich moet melden bij derden (zoals de fabrikant).
 • De contractspartij gaat failliet:
  • U doet een beroep op het eigendomsvoorbehoud, en claimt de geleverde (en nog niet betaalde) goederen;
  • U doet een beroep op het uitgebreide eigendomsvoorbehoud, en claimt alle geleverde (en mogelijk ook al betaalde) goederen;
  • Wanneer het een duurovereenkomst is, kunt u aanspraak maken op een boeteclausule omdat de overeenkomst voortijdig eindigt. Wellicht kan dit leiden tot een mogelijkheid tot verrekening.
 • De contractspartij beëindigt niet rechtsgeldig de overeenkomst:
  • U kunt aanspraak maken op een boeteclausule omdat de overeenkomst voortijdig eindigt.
 • Een derde meldt zich en claimt dat hij namens de contractspartij vorderingen mag incasseren:
  • U kunt een beroep doen op het cessieverbod waaruit volgt dat vorderingen op uw onderneming niet kunnen worden overgedragen aan derden. U hoeft dus niet te controleren of de beweren van deze derde kloppen.

Er zijn nog legio andere voorbeelden uit de praktijk, maar simpel gezegd zorgen algemene voorwaarden ervoor dat u meer betere kaarten in uw hand heeft dan de contractspartij. Mocht het dan tot problemen komen tussen partijen, dan zullen de eventuele kleerscheuren wat kleiner zijn.

Leg afspraken op de juiste wijze vast

Voor het geval er een meningsverschil of conflict ontstaat, is het belangrijk afspraken vooraf helder vast te leggen. U wilt uw onderneming beschermen en het risico op een geschil zo klein mogelijk maken. Het op de juiste wijze vastleggen van afspraken en voorwaarden intern en extern is daarbij van belang. TEN zorgt ervoor dat uw contracten en algemene voorwaarden op orde zijn. Klik voor informatie over het TEN pakket onderneming hier. 

Meer weten over algemene voorwaarden

Heeft u een andere vraag m.b.t. algemene voorwaarden? Laat het ons dan weten of lees de andere artikelen over algemene voorwaarden. Misschien staat uw vraag erbij.

Deel 1: wat zijn algemene voorwaarden nu eigenlijk, wat is het belang en is het verplicht? 

Deel 2: hoe past u de algemene voorwaarden toe?

Deel 3: Battle of forms: wat te doen als zowel uw onderneming als uw contractpartij gebruikmaakt van (eigen) algemene voorwaarden. De voorwaarden staan inhoudelijk waarschijnlijk lijnrecht tegenover die van uw contractpartij. Zoals de inkoopvoorwaarden tegenover de verkoopvoorwaarden. Welke voorwaarden zijn in zo’n geval nu van toepassing?