ten incasso service

TEN Incasso service

Incasso

TEN Incasso service

Iedere ondernemer heeft er vroeg of laat mee te maken: niet-betalende klanten. Zelfs al is uw debiteurenbeheer op orde, er zijn altijd openstaande posten die extra aandacht verdienen. TEN biedt u de TEN incasso service. Geen rookgordijnen, maar een vaste prijs voor het innen van uw vordering, in de buitengerechtelijke fase en als dat nodig is door middel van een procedure.

Wordt u vaker geconfronteerd met niet-betalende klanten? Wellicht is dan het TEN pakket incasso interessant voor u. Voor meer informatie over dit pakket klikt u hier.

Bekijk ook mijn VLOG over incasso:

Incasso service in de buitengerechtelijke fase

TEN richt zich zoveel mogelijk op het innen van facturen in de buitengerechtelijke fase om extra kosten te voorkomen. In de buitengerechtelijke fase doen we er alles aan om met de debiteur in contact te komen.

Wanneer u een losse opdracht bij ons indient, betaalt u in de buitengerechtelijke fase een basisbedrag van € 75 exclusief btw. Voor dit bedrag wordt er eerst telefonisch contact gezocht met de debiteur. Vervolgens wordt uw juridische positie vastgelegd door het sturen van een eerste aanmaning, waarin de vordering en de extra kosten worden uiteengezet. Wanneer er dan nog steeds niet is betaald, versturen wij een laatste sommatiebrief.

Incasso service in de gerechtelijke fase

Soms lukt het niet om in de buitengerechtelijke fase een vordering te innen en is een stap naar de gerechtelijke fase onvermijdelijk. Wij starten dan in overleg met u een procedure. Daarbij maken we onderscheid tussen de incassoprocedure zonder tegenspraak en de incassoprocedure op tegenspraak.

Incassoprocedure zonder tegenspraak
Wanneer de debiteur geen verweer voert tegen de vordering, voeren wij de gerechtelijke procedure voor u tegen betaling van de verhaalbare kosten. Naast het basisbedrag van € 75 exclusief btw in de buitengerechtelijke fase, bent u dan de verhaalbare kosten verschuldigd. Deze verhaalbare kosten zijn de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente over de hoofdsom.

Buitengerechtelijke incassokosten
Op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend volgens een staffel en zijn ze aan een maximum gebonden. Wanneer de debiteur een consument is, dan bent u voor het vaststellen van de buitengerechtelijke incassokosten gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de debiteur een zakelijke partij is, kan het soms zijn dat u al afspraken heeft gemaakt over de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten.

Incassoprocedure op tegenspraak
Wordt door de debiteur wel verweer gevoerd op de vordering? Dan maken we met u vooraf een afspraak op maat. Afhankelijk van de hoogte van de vordering, het verweer en de beschikbare stukken, werken we dan op basis van een uurtarief met inschatting van de te besteden tijd, of bijvoorbeeld op basis van een resultaatsafhankelijke beloning. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

Direct uw vordering bij ons indienen? Dat kan, wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Op onze incasso service zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor de algemene voorwaarden TEN incasso service.

Geschreven door

Anouk Kolk

advocaat 
incasso
ondernemingsrecht
vastgoedrecht
privacyrecht

anouk kolk