TEN Beeld Bril 2024_website 832x312px

De rol van de personeelsvertegenwoordiging bij een reorganisatie

Arbeids- en ambtenarenrecht

De rol van de personeelsvertegenwoordiging bij een reorganisatie

Gaat u reorganiseren en heeft uw organisatie minder dan 50 werknemers? Dan moet u soms advies vragen aan de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een personeelsvergadering (PV). In dit artikel leggen we uit hoe dat zit.

Wanneer heeft de PVT een adviesrecht?

In de volgende 2 situaties moet u bij een reorganisatie advies inwinnen bij de personeelsvertegenwoordiging (PVT):

  1. Als er een aanzienlijke terugval is in het aantal arbeidsplaatsen, waarbij minstens 25% van de posities vervalt.
  2. Bij ingrijpende wijzigingen in werkprocessen, arbeidsvoorwaarden of werkomstandigheden, die ten minste 25% van het personeel raken.

Als er geen PVT is ingesteld

Bij een bedrijf met 10 tot 50 werknemers zonder personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet in de volgende gevallen een personeelsvergadering (PV) georganiseerd worden:

  • Bij ontslag van werknemers om bedrijfseconomische redenen.
  • Als er veranderingen in de organisatie plaatsvinden die ten minste 25% van het personeel beïnvloeden.

Geen adviesrecht bij organisaties met minder dan 10 werknemers

In organisaties met minder dan 10 werknemers is het raadplegen van de PVT (of PV) niet verplicht. Wel moet u dan minimaal 2 keer per jaar een personeelsvergadering organiseren. De voorgenomen reorganisatie hoeft hierbij echter niet aan bod te komen.

 

Als je geen advies vraagt

Het is belangrijk om de PVT of PV tijdig te raadplegen bij een reorganisatie. Doet u dit niet, dan kan het UWV uw (voorlopige) ontslagaanvragen weigeren, omdat deze dan als prematuur worden beschouwd. Zorg er dus voor dat u dit op tijd doet!

Vraagt u wel op tijd advies, maar kunt u zich niet vinden in de uitkomst? Dan kunt u verdergaan met uw besluit, zonder dat u hiervoor een opschortingstermijn in acht moet nemen. Op dit punt verschilt het adviesrecht van de PVT en PV van de adviesaanvraag aan de OR.

Hulp nodig bij je reorganisatie?

Het vragen van advies aan de personeelsvertegenwoordiging is slechts één van de vele stappen in het reorganisatieproces. Welke stappen u allemaal nog meer moet zetten, leest u in ons stappenplan reorganisatie.

Heeft u specifieke vragen of zoekt u begeleiding tijdens het reorganisatieproces? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om u te helpen met de benodigde informatie en ondersteuning, zodat uw reorganisatie zo vloeiend en effectief mogelijk verloopt.

Geschreven door

Emmie van de Venn-Koppens

advocaat
arbeidsrecht

Emmie-van-de-Venn-Koppens