proefdraaien zonder contract

Proefdraaien vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst, dat moet toch kunnen?

Arbeids- en ambtenarenrecht

Proefdraaien vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst, dat moet toch kunnen?

Aan de hand van onderstaande casus wil ik u informeren over de risico’s van het proefdraaien zonder contract. Oftewel proefdraaien van een werknemer nog voordat de arbeidsovereenkomst (met proeftijdbeding) van start is gegaan.

Het proeftijdbeding

Laat ik eerst kort ingaan op het proeftijdbeding. Dit beding kan in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen en geeft werknemer en werkgever de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst op ieder gewenst moment te beëindigen. De proeftijd is eigenlijk een soort kennismakingsperiode. Werkgever kan hiermee inzicht krijgen in het functioneren van werknemer, zonder zich voor lange tijd te moeten binden. Werknemer heeft de gelegenheid te ervaren of de baan bevalt.

Als werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt tijdens de proeftijd en werknemer vraagt naar de reden van die opzegging, dan moet werkgever schriftelijk opgaaf doen van de reden. De werknemer kan zonder een reden te noemen opzeggen tijdens de proeftijd.

Een proeftijdbeding moet schriftelijk worden aangegaan en is alleen mogelijk bij een arbeidsovereenkomst van langer dan zes maanden. Bij een opvolgende arbeidsovereenkomst mag, in beginsel, geen proeftijd meer worden overeengekomen. In dat geval is het proeftijdbeding nietig en kan werkgever daarop geen beroep doen. Een eventuele opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever is vernietigbaar. De arbeidsovereenkomst blijft in dat geval in stand, zodat werknemer gewoon recht houdt op salarisbetaling.

Casus proefdraaien zonder contract

Hoe vaak komt het niet voor? Werkgever en werknemer hebben een sollicitatieprocedure doorlopen, met als uitkomst dat werknemer wordt aangenomen. Werknemer staat te trappelen om aan de gang te gaan en partijen komen overeen dat werknemer alvast, vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst, een paar dagen komt proefdraaien tegen een onkostenvergoeding. Deze kennismaking verloopt niet soepel en werkgever zegt met een beroep op het overeengekomen proeftijdbeding de arbeidsovereenkomst op, nog voor de aanvangsdatum van die overeenkomst.

Probleem

Werknemer legt zich niet neer bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst en stelt zich op het standpunt dat het proefdraaien is te beschouwen als een ongeoorloofde oprekking van het proeftijdbeding. Volgens werknemer is het proefdraaien te beschouwen als een afzonderlijke arbeidsovereenkomst en is het proeftijdbeding waarop werkgever zich beroept nietig.

Eisen arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien is voldaan aan vier elementen:

  1. arbeid;
  2. loon;
  3. gezagsverhouding; en
  4. gedurende een zekere tijd.

Het proefdraaien van werknemer zou aan al deze elementen kunnen voldoen. Er is dan ook aanleiding om aan te nemen dat een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen voor de periode dat werknemer alvast meedraaide. De in het kader van de sollicitatieprocedure gesloten arbeidsovereenkomst waarin het proeftijdbeding is opgenomen is in dit geval dan het tweede contract!

 Zelfs als de conclusie mocht zijn dat geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen door het alvast een paar dagen meedraaien, dan blijft het voorafgaand aan de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst alvast laten meedraaien van de werknemer in spe een griezelige onderneming. Je wilt namelijk voorkomen dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de juridische toelaatbaarheid van een proefperiode, omdat je daardoor mogelijk geen afscheid kunt nemen van een werknemer die tijdens de proeftijd niet blijkt te voldoen.

Mijn advies over proefdraaien zonder contract

Hoe verleidelijk het ook kan zijn, er is slechts één advies: laat een werknemer voorafgaand aan de proeftijd niet alvast een paar dagen proefdraaien (zonder contract)! Beperk de contacten met werknemer voorafgaand aan het dienstverband tot het bijwonen van een vergadering of bedrijfsuitje om alvast kennis te maken met de nieuwe collega’s.

Mijn werkgever beëindigt het contract in mijn proeftijd. Wat nu?

U bent een dienstverband aangegaan met uw nieuwe werkgever, waarbij in de arbeidsovereenkomst een proeftijd is afgesproken. Dit betekent dat u of uw werkgever het contract in de proeftijd kan opzeggen. Maar wat betekent een opzegging tijdens proeftijd voor u als werknemer? Wat zijn uw rechten? In dit artikel vertellen wij u graag meer over “ontslag tijdens proeftijd”. 

Geschreven door

Roel Lammers

advocaat
arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, incasso

roel lammers