wergever beeindigt contract in proeftijd

Mijn werkgever beëindigt het contract in mijn proeftijd. Wat nu?

Arbeids- en ambtenarenrecht

Mijn werkgever beëindigt het contract in mijn proeftijd. Wat nu?

U bent een dienstverband aangegaan met uw nieuwe werkgever, waarbij in de arbeidsovereenkomst een proeftijd is afgesproken. Dit betekent dat u of uw werkgever het contract in de proeftijd kan opzeggen. Maar wat betekent een opzegging tijdens proeftijd voor u als werknemer? Wat zijn uw rechten? In dit artikel vertellen wij u graag meer over “ontslag tijdens proeftijd”.
Waarom wordt proeftijd opgenomen in de arbeidsovereenkomst?

Door het opnemen van een proeftijd in de arbeidsovereenkomst kan de overeenkomst in die periode door de werkgever of werknemer worden opgezegd. De werkgever mag de werknemer in de proeftijd zonder opzegtermijn ontslaan. Ook de werknemer kan zonder opzegtermijn opzeggen, bijvoorbeeld als blijkt dat u toch niet helemaal op uw plek zit bij deze werkgever. Belangrijk hierbij is wel dat de wettelijke regels in acht worden genomen. Wilt u weten wat de wettelijke regels zijn en of u bijvoorbeeld recht heeft op een WW-uitkering? Lees dan hieronder verder.

Wettelijke regels bij een proeftijd
  • Bij een tijdelijk contract van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden overeengekomen.
  • Een proeftijd van maximaal één maand is toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan zes maanden maar korter dan twee jaar duurt of bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum, bijvoorbeeld wanneer u iemand vervangt tijdens een zwangerschapsverlof.
  • Een proeftijd van maximaal twee maanden is toegestaan bij een dienstverband voor onbepaalde tijd of bij een tijdelijk dienstverband met een looptijd van twee jaar of langer.

Indien er in uw situatie sprake is van een cao dan is het mogelijk dat daarin wordt afgeweken van de wettelijke regelingen omtrent een proeftijd.

Voldoet de proeftijd niet aan de wettelijke vereisten of aan die van de van toepassing zijnde cao, dan is de proeftijd nietig. Een proeftijd is dan dus ongeldig en uw werkgever kan de arbeidsovereenkomst dan niet opzeggen tijdens de proeftijd.

Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering?

Indien u wordt ontslagen tijdens uw proeftijd, zal dit veel vragen bij u oproepen. Een van de vragen die wij regelmatig krijgen, is of bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd aanspraak kan worden gemaakt op een WW-uitkering. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een opzegging door de werkgever of een opzegging door de werknemer.

Opzegging door werkgever

Uw werkgever kan u ontslaan tijdens de proeftijd. Er geldt daarbij geen wettelijke opzegtermijn.  Indien de werkgever het contract beëindigt tijdens de proeftijd, dan kunt u aanspraak maken op een WW-uitkering, mits u voldoende WW-rechten heeft opgebouwd. Vraag de werkgever altijd om een schriftelijke verklaring met de reden voor het ontslag. Voor een WW-uitkering is het namelijk van belang dat u niet verwijtbaar werkloos bent geworden. Meestal is dat bij een ontslag tijdens de proeftijd niet aan de orde en kunt u aanspraak maken op een WW-uitkering.

Opzegging door werknemer

Ook u kunt ontslag nemen tijdens uw proeftijd. Echter, als u ontslag neemt tijdens de proeftijd dan heeft u in principe geen recht op een WW-uitkering. In de meeste gevallen wordt u door het UWV namelijk als verwijtbaar werkloos aangemerkt. Het is om die reden van belang dat u zich voorafgaande aan de beslissing of u ontslag neemt tijdens uw proeftijd, goed laat informeren door een van onze advocaten over de consequenties daarvan.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten, wij helpen u graag verder!

Proefdraaien vóór aanvang van de arbeidsovereenkomst, dat moet toch kunnen?

Aan de hand van een casus informeren wij u over de risico’s van het proefdraaien van een werknemer nog voordat de arbeidsovereenkomst (met proeftijdbeding) van start is gegaan. Lees het artikel hier. 

> CONTACT