Spaarvarken_website 832x312px

Indexering alimentatie 2024

Personen- en familierecht

Indexering alimentatie 2024

Het indexeringspercentage voor de alimentatie 2024 is bekend. De partner- en kinderalimentatie moet in 2024 met 6,2% worden verhoogd.

Dit percentage is opmerkelijk. In 1983 is namelijk het percentage voor het laatst zo hoog geweest. In de jaren daarna was het percentage altijd veel lager. Het percentage wordt aangepast aan de stijging van de kosten in de samenleving. Het is iedereen wel bekend dat het afgelopen jaar op veel vlakken de kosten zijn gestegen, denk maar aan de boodschappen. Doordat op alle vlakken in de samenleving zaken fiks duurder zijn geworden, is daarom ook het percentage van de alimentatie-indexering dit jaar extra hoog.

gestegen, denk maar aan de boodschappen. Doordat op alle vlakken in de samenleving zaken fiks duurder zijn geworden, is daarom ook het percentage van de alimentatie-indexering ook dit jaar extra hoog.

Let op, want het alimentatiebedrag wordt niet automatisch aangepast. U krijgt hiervan ook geen bericht van de overheid. U zult zelf het bedrag moeten aanpassen of moeten controleren of het bedrag is aangepast.

De alimentatieverhoging geldt voor zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie. De verhoging met de jaarlijkse indexeringspercentages is wettelijk verplicht. Een alimentatieplichtige moet dus zelf de alimentatie verhogen met het actuele percentage. De gedachte hierachter is dat daardoor de koopkracht van de alimentatiegerechtigde op peil blijft. De indexering van alimentatiebedragen volgt de ontwikkeling van het loonpeil.

Vastlegging kinder- en partneralimentatie

Het is mogelijk om de indexering van partneralimentatie uit te sluiten of anders te regelen. Dat moet schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een echtscheidingsconvenant. Het is dan niet verplicht de alimentatie te verhogen of te verhogen met bijvoorbeeld een ander percentage. Als dit niet schriftelijk is vastgelegd en de alimentatieplichtige indexeert het te betalen bedrag niet, dan kan de alimentatiegerechtigde de niet betaalde verhoging laten innen.

Meer informatie over alimentatie en de vastlegging hiervan

Wilt u weten hoeveel alimentatie u moet betalen en op basis waarvan dit bedrag wordt vastgesteld, dan verwijzen wij u naar het artikel “Hoeveel alimentatie moet ik betalen?”. Indien u meer informatie wilt over het niet-wijzigingsbeding in het convenant. Dan verwijzen wij u naar het artikel “Wat is een niet-wijzigingsbeding en waarom u het niet moet opnemen in het convenant?

Heeft u nog vragen?

De advocaten van TEN bekijken altijd in overleg met u wat de beste manier is om zaken op te lossen. Wat betreft het vaststellen van alimentatie is van belang om goed inzichtelijk te krijgen wat de financiële situatie van de beide partners is en was en dat men dan in gesprek gaat over de te betalen alimentatie.

Mocht het echter niet lukken om in onderling overleg tot een oplossing te komen, dan kunnen de advocaten van TEN u hier uiteraard in bijstaan. Ook dan wordt in eerste instantie gekeken of in onderling overleg niet tot overeenstemming kan worden gekomen voor wat betreft de alimentatiebedragen. Mocht dat echter niet lukken, dan zullen we u uiteraard graag en kordaat bijstaan in het voeren van een procedure tot vaststelling van de kinder- en/of partneralimentatie.

Geschreven door

Anouk van Eijkeren

advocaat & mediator
familierecht, mediation

anouck