min- en plusurenregeling

Wat moet u weten over de min- en plusurenregeling?

Arbeids- en ambtenarenrecht

Wat moet u weten over de min- en plusurenregeling?

Onlangs was de Wibra-zaak in het nieuws. Daarbij draaide het om de regeling met betrekking tot zogeheten min- en plusuren. De vraag was of Wibra haar medewerkers de uren mocht laten inhalen die ze vanwege de coronapandemie niet hadden gewerkt. De rechter oordeelde dat dat inderdaad was toegestaan. Wat is een min- en plusurenregeling, wanneer is die handig en waar moet je op letten? Dat leg ik u graag uit in dit artikel.

Wanneer in uw bedrijf sprake is van pieken en dalen in de hoeveelheid werk, is het handig om met uw medewerkers een flexibele inzet af te spreken. Die flexibiliteit kunt u onder meer vastleggen in een min- en plusurenregeling. De werknemer krijgt dan de overeengekomen arbeidsuren maandelijks uitbetaald, maar werkt de ene maand soms meer en de andere maand soms minder uren. De min-uren moeten dan op een later moment worden ingehaald.

Geen wettelijke definitie min- en plusurenregeling

De wet geeft geen definitie van min-uren; de opbouw van min-uren volgt uit de cao. Is er geen cao, dan moet u de min- en plusurenregeling vastleggen in de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek. Daarin wordt ook de bandbreedte vastgelegd. Als werkgever mag u maximaal 35% van het aantal contracturen als min-uren noteren. Bij een kleiner aantal contracturen mag u een minimaal aantal van 6 min-uren schrijven, ook als dat meer is dan 35% van het aantal contracturen.

Informatieplicht

U bent als werkgever verplicht om uw werknemer duidelijk te informeren over het plus- of min-urensaldo. Dit kan bijvoorbeeld via de loonstrook. Als het dienstverband eindigt en de werknemer op dat moment een min-uren saldo heeft, dan mag u als werkgever die min-uren in de eindafrekening verrekenen. Maar als u uw werknemer niet goed hebt geïnformeerd over het plus- of min-urensaldo, dan mag een min-uren saldo niet in de eindafrekening worden verrekend, zo blijkt uit rechtspraak.

Misbruik van coronasteun?

Interessant detail in de Wibra-zaak was de vraag of er misbruik was gemaakt van coronasteun van de overheid (NOW) door de werknemers de gemiste uren te laten inhalen. Volgens de rechter was dat niet het geval omdat de subsidies zijn gebruikt om de medewerkers die gedwongen thuis zaten hun volledige loon uit te betalen.

Gunstig oordeel

Het oordeel van de rechter pakte in elk opzicht gunstig uit voor Wibra. Niet in de laatste plaats omdat Wibra keurig uitvoering gaf aan een cao-afspraak die in goed overleg met de vakbonden en met steun van de ondernemingsraad tot stand kwam. Of dat in een vergelijkbare casus ook geldt voor bedrijven zonder cao, is afhankelijk van de zorgvuldigheid waarmee de min- en plusurenregeling is vastgelegd en wordt uitgevoerd. Bent u daar niet helemaal zeker van, dan is het verstandig om een arbeidsrechtjurist te raadplegen.

Geschreven door

Roel Lammers

advocaat
arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, incasso

roel lammers