privacyrecht

Heeft u een inzageverzoek ontvangen?

Privacyrecht

Heeft u een inzageverzoek ontvangen?

Heeft u een inzageverzoek ontvangen? Dan is het belangrijk om daaraan te voldoen volgens de regels die de AVG stelt. De European Data Protection Board (EDPB) heeft nieuwe guidelines vastgesteld over het recht op inzage. Deze (Engelstalige) guidelines helpen organisaties om goed om te gaan met de inzageverzoeken die zij ontvangen.

Het inzagerecht

Een belangrijk onderwerp van de AVG zijn de rechten van betrokkenen. Individuen hebben verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Zo ook het recht op inzage. Dit houdt in dat betrokkenen het recht hebben om inzage te vragen en te krijgen in alle gegevens die een organisatie over hen verwerkt.

Een organisatie moet deze gegevens kunnen verstrekken en inlichtingen geven binnen vier weken nadat dergelijk verzoek is ontvangen. Gebeurt dat niet, dan kunnen betrokkenen verdere stappen ondernemen. Zoals het indienen van een klacht bij de privacytoezichthouder (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens).

Wat staat er in de AVG-guidelines inzagerecht?

De AVG-guidelines geven antwoord op belangrijke praktische en juridische vragen. En geven organisaties handvatten over hoe ze kunnen én moeten omgaan met inzageverzoeken.

De guidelines geven onder meer antwoord op de volgende vragen:

  • Op welke manieren kan een organisatie inzage verlenen?
  • Heeft een betrokkene het recht om originele documenten in te zien?
  • In hoeverre mag een organisatie vragen om een kopie van een ID om de identiteit van de betrokkene te verifiëren?
  • In welke gevallen mag een organisatie een verzoek om inzage weigeren? Of hiervoor een vergoeding vragen?
  • Reageren op de AVG-guidelines inzagerecht?

De AVG-guidelines over het inzagerecht zijn nog niet definitief. Er is namelijk eerst nog een periode van zes weken voor publieke consultatie. Iedereen (zowel organisaties als individuen) kan een zienswijze indienen over de guidelines. Dat kan tot en met 11 maart 2022.

De AVG-guidelines vindt u hier

Na de inzageperiode past de EDPB de guidelines mogelijk aan. Daarna worden deze guidelines definitief vastgesteld.

Heeft u een inzageverzoek ontvangen of vragen over de rechten van betrokkenen? Neem dan gerust contact met mij op.

Geschreven door

Anouk Kolk

advocaat 
privacyrecht
ondernemingsrecht
vastgoedrecht
incasso

anouk kolk