NOW coronacrisis

Coronacrisis – Wat als de NOW voor uw bedrijf geen uitkomst biedt?

Arbeids- en ambtenarenrecht

Coronacrisis – Wat als de NOW voor uw bedrijf geen uitkomst biedt?

Stel, uw bedrijf is enorm gegroeid sinds 2019. Dan is er ofwel geen sprake van een omzetdaling ten opzichte van 2019, ofwel u wordt niet voor de gehele loonsom gecompenseerd. In dat geval lijkt een aanvraag voor de NOW niet zinvol. Maar ook als u met een terugval van de omzet te maken hebt en u verwacht dat de krimp na de coronacrisis zal voortduren, ligt het niet voor de hand om een beroep te doen op de – tijdelijke – NOW. Wellicht kunt u bedrijfseconomisch ontslag overwegen.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als een beroep op de NOW voor uw bedrijf geen uitkomst biedt, maar uw bedrijf verkeert door de coronacrisis wél in de problemen, dan bent u mogelijk beter geholpen met een ontslagaanvraag bij het UWV om bedrijfseconomische redenen. Immers, de NOW voorziet maar voor een beperkte tijd in een beperkte tegemoetkoming in de loonkosten, terwijl bij ontslag vanzelfsprekend het volledige salaris wegvalt. En dat kan op de langere termijn een grotere besparing opleveren.

Structureel verval van arbeidsplaatsen

Voor ontslag om bedrijfseconomische redenen hoeft niet per se sprake te zijn van slechte financiële resultaten. Ook een reorganisatie, een bedrijfsverhuizing of beëindiging van bedrijfsactiviteiten zijn bedrijfseconomische redenen. Het gaat erom dat er aantoonbaar sprake is van ‘structureel verval van arbeidsplaatsen’ over een toekomstige periode van 26 weken. Concreet: door de coronacrisis zijn de werkzaamheden stilgevallen en die kunnen niet op een andere manier worden voortgezet.

Last in first out

Voor een aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen gelden daarnaast nog verschillende andere criteria. Zo moet de juiste werknemer voor ontslag worden voorgedragen; binnen elke leeftijdscategorie geldt: last in first out. Bovendien moet het aantoonbaar onmogelijk zijn om de betreffende werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een passende functie te herplaatsen.

Transitievergoeding

Als u als ondernemer bedrijfseconomisch ontslag overweegt om daarmee op de langere termijn een besparing te realiseren, dan is het uiteraard wel van belang om in de berekeningen de transitievergoeding mee te nemen waar een werknemer bij onvrijwillig ontslag recht op heeft. Die vergoeding, die wordt berekend op basis van het bruto maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst, kan behoorlijk oplopen.

Sanctie bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens NOW

Tot slot: als u overweegt om wél van de NOW gebruik te maken, dan is het goed om in de overwegingen mee te nemen dat de NOW primair is bedoeld om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen hun baan behouden. Het is dan ook niet de bedoeling om tijdens de looptijd van de regeling bij het UWV bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen. Doet u dat tóch dan krijgt u minder compensatie (lees: een sanctie) vanuit de NOW.

Minister Koolmees heeft vrijdag 8 mei bij het praatprogramma Op1 bevestigd dat het kabinet de regeling gaat verlengen, maar dat de boete op het ontslaan van werknemers verdwijnt.

Heeft u vragen? Laat het mij dan weten. Ik adviseer u graag.
Roel Lammers

Onze collega Anouk Kolk schreef een soortgelijk artikel over bedrijfseconomisch ontslag. Deze is hier te lezen.

De arbeidsrechtsspecialisten van TEN ontvangen van klanten en relaties veel vragen over o.a. de NOW. Wij hebben deze voor u op een rij gezet en delen deze vragen en antwoorden graag met u. Het overzicht is hier te lezen.

Geschreven door

Roel Lammers

advocaat
arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, incasso

roel lammers