Isabelle Kwetters

“Van begrip voor het probleem naar grip op de oplossing.”

Door mijn ervaring binnen het faillissementsrecht en de Wsnp kan ik kwesties vanuit verschillende invalshoeken benaderen. In mijn praktijk heb ik dan ook te maken met zowel ondernemers en bestuurders alsook met particulieren en bijvoorbeeld schuldeisers. Ik adviseer en procedeer met name op verbintenisrechtelijk gebied, in de breedste zin van het woord. Hierbij kun je denken aan kwesties betreffende wanprestatie (nakoming/ontbinding overeenkomsten koop/aanneming/huur, schadevergoeding) of onrechtmatige daad, maar ook aan advies bij het opstellen of nakijken van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Mijn strategie: ik lig graag op één lijn met mijn cliënten. Dat begint bij het juridisch vertalen van een probleem. Nog mooier is natuurlijk het voorkomen van problemen. Dat doe ik door u in een vroeg stadium te voorzien van helder advies. Vervolgens werk ik samen met u aan de beste oplossing; daar ga ik voor! Bij voorkeur zonder een procedure, maar mocht het toch zover komen, dan verlies ik de commerciële belangen daarbij niet uit het oog. Samen met mijn cliënt(en) streef ik naar begrip voor het probleem naar grip op de oplossing.

Isabelle Kwetters heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Insolventierecht 
Deze registratie verplicht Isabelle elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.