verlenging now regeling

Aankoop van een woning ten tijde van de coronacrisis: waar moet u op letten?

Vastgoedrecht

Aankoop van een woning ten tijde van de coronacrisis: waar moet u op letten?

De coronacisis brengt de nodige vragen met zich mee bij het aankopen van een woning. Vaak zijn er derde partijen in het spel waarvan u afhankelijk bent zoals een makelaar, taxateur, de hypotheekverstrekker en de notaris. Hoewel er in Nederland geen sprake is van een complete lock down, zijn er toch zaken waar u rekening mee moet houden. In deze blog vertel ik u waar u aan moet denken en geef ik u praktische tips.
 1. De bezichtiging

Een bezichtiging van een woning is een belangrijk onderdeel van het aankoopproces. U wilt natuurlijk weten wat u koopt. Virtueel bezichtigen is een goed alternatief, maar voor één van de grootste aankopen van uw leven wil u toch even de sfeer proeven in een woning. Anderhalve meter afstand en maximaal drie mensen bij elkaar hoeven daarin geen belemmering te vormen. Dit wordt natuurlijk anders als makelaars of de overheid strengere maatregelen gaan hanteren voor bezichtigingen. Hoewel de NVM Open Huizendag is afgelast, verbieden makelaarsverenigingen NVM en VBO bezichtigingen tot nu toe niet. De verenigingen laten het aan hun leden over om per geval te bekijken wat wijsheid is, als de veiligheid maar in acht wordt genomen.

 1. Het bod

Besluit u na de bezichtiging om een bod uit te brengen, dan is het goed om na te denken onder welke voorwaarden u dat doet. In de verhitte huizenmarkt gebeurt het tegenwoordig vaak dat er geen voorbehouden worden opgenomen om die felbegeerde woning te bemachtigen. Een financieringsvoorbehoud is natuurlijk altijd aan te raden, maar in deze tijd zéker. Niet alleen speelt er bij veel mensen baanonzekerheid door de coronacrisis, ook is het raadzaam om rekening te houden met het feit dat ook de hypotheekverstrekker mogelijk meer tijd nodig heeft voor het behandelen van de hypotheekaanvraag.

 1. Waar moet u op letten in de koopovereenkomst?
  • Neem een financieringsvoorbehoud op. Hou daarbij minimaal een termijn van zes weken aan. Een termijn van acht weken is in deze tijd niet onverstandig.
  • Hypotheekoffertes hebben een geldigheidsduur. Binnen die geldigheid moet u bij de notaris de hypotheekakte hebben getekend. Lukt dat niet, dan kunt u de geldigheid vaak wel verlengen tegen bepaalde voorwaarden – zoals een bereidstellingsprovisie (kosten) of een annuleringsboete als de hypotheek alsnog niet doorgaat.
  • Ook het stellen van zekerheid door de bank of het storten van een waarborgsom dient binnen een bepaalde periode te gebeuren. Ook hierbij is in de koopovereenkomst vaak opgenomen wanneer deze waarborgsom wordt uitgekeerd aan de verkoper bij het niet nakomen van de overeenkomst door de koper. Let erop dat u deze waarborgsom niet kwijt bent in geval u bepaalde verplichtingen niet kunt nakomen als gevolg van de coronacrisis.
  • Het is raadzaam om een extra artikel op te nemen in de koopovereenkomst waarin wordt bepaald dat zowel de koper als de verkoper hun verplichtingen uit de koopovereenkomst kunnen opschorten voor het geval de overheid bepaalde maatregelen treft waardoor er niet kan worden voldaan aan gestelde termijnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opschorten van de leveringsdatum. Zorg dat u dit kunt doen, zonder dat u schadeplichtig wordt.

Een voorbeeld:

“1. Indien een der partijen als gevolg van COVID-19 dan wel in verband daarmee door de overheid te treffen maatregelen een of meer verplichtingen uit de koopovereenkomst niet kan nakomen, hebben partijen het recht de verplichtingen uit de koopovereenkomst op te schorten zonder daarbij gehouden te zijn aan vergoeding van schade aan de wederpartij hoe dan ook genaamd. Partijen zullen zich inspannen om hun verplichtingen zo spoedig mogelijk na te komen nadat de opschorting door een der partijen is ingeroepen.
2.    De partij die de opschorting van deze verplichtingen inroept dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat van deze mogelijkheid gebruikt wordt gemaakt zo spoedig mogelijk door de wederpartij of diens makelaar is ontvangen en dient hierbij bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat het niet mogelijk is tijdig aan de verplichtingen te voldoen. Deze mededeling dient schriftelijk via gangbare communicatiemiddelen te geschieden”.

Uiteraard kan dit artikel aangepast worden met specifieke verplichtingen of data, afhankelijk van de wensen van partijen.

 1. De levering bij de notaris

Ook het notariaat houdt rekening met de maatregelen die zijn getroffen door de overheid. Veel kantoren hebben daarom een beleid opgesteld om een volmacht te gebruiken bij het passeren van akten. Maar kan dat ook bij het kopen van een woning?

De Wet op het Notarisambt (“Wna”) bevat vormvoorschriften die de notaris in acht dient te nemen bij onder andere het opmaken en passeren van akten. Het passeren van een koopakte is mogelijk door middel van een volmacht, maar die van de hypotheekakte eigenlijk niet. Het is de vraag of deze akten wegens de huidige coronamaatregelen toch door middel van een onderhandse volmacht kunnen worden gepasseerd.

In het wet op het Notarisambt is voorgeschreven dat indien een partij wegens diens fysieke toestand niet in staat is om een akte fysiek te ondertekenen, er gebruik kan worden gemaakt van een volmacht. Dit voorschrift is bedoeld voor een partij die bijvoorbeeld een fysieke handicap heeft of blind is, waardoor diegene niet in staat is om een fysieke akte te tekenen. Of deze uitzondering ook van toepassing is vanwege de coronacrisis, is nog onduidelijk. Het risico hierbij is namelijk dat als achteraf blijkt dat er onterecht gebruik is van dergelijke volmacht, de gepasseerde akten in dat geval nietig zijn.

Zolang er geen sprake is van een complete lock down, is het dan ook aan te raden om de hypotheekakte wél te laten passeren met een notariële akte. Voor die akte moet u fysiek naar het notariskantoor komen. Bovendien is het voor levenstestamenten en testamenten juridisch niet mogelijk om die met een volmacht te tekenen.

Tot slot

Welke gevolgen de coronacrisis uiteindelijk heeft voor de woningmarkt, is moeilijk in te schatten. De bevolking is sterk gegroeid, waardoor de vraag op de woningmarkt nog altijd groot blijft. De maatregelen die de overheid tot nu toe heeft getroffen, hoeven in ieder geval geen belemmering te vormen. Houd wel rekening met voorbehouden in het koopcontract en stem de mogelijkheden voor het passeren van akten met de notaris af. Win daarbij advies in en leg de afspraken goed vast.

Heeft u vragen? Laat het mij dan weten!

Geschreven door

Anouk Kolk

juriste
privacyrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht

anouk kolk