dreigend faillissement door corona

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): wordt ontslag weer eenvoudiger en goedkoper?

Arbeids- en ambtenarenrecht

De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): wordt ontslag weer eenvoudiger en goedkoper?

In de afgelopen jaren is het niet alleen lastiger geworden om mensen te ontslaan, maar ook flink duurder. Daarom kiezen veel werkgevers tegenwoordig voor uitzend-, zzp- en payrolling-constructies, waarbij de risico’s en de kosten veel lager zijn. Maar de regering wil juist dat er weer meer mensen aan het werk komen in contracten voor onbepaalde tijd. De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) moet daarij helpen. Door meer ruimte voor ontslag te bieden moet het voor werkgevers weer aantrekkelijk worden om een vast arbeidscontract aan te gaan.

Of de nieuwe wet ontslag inderdaad weer eenvoudiger en goedkoper maakt, lees je hier.

Ontslag moest eenvoudiger, goedkoper, eerlijker en sneller worden. De Wwz uit 2015 zou daarvoor zorgen. Maar de praktijk laat zien dat het in de afgelopen jaren niet alleen lastiger is geworden om mensen te ontslaan, maar ook flink duurder, met name in het geval van reorganisaties in het MKB. Een nieuwe wet, de Wet arbeidsmarkt in balans, kortweg de Wab, moet daarin verandering brengen. De vraag is: gaat dat ook gebeuren; wordt ontslag weer eenvoudiger en goedkoper?

Meer ruimte voor ontslag

Ontslagaanvragen worden tegenwoordig veel vaker dan voorheen door de rechter afgewezen. Bovendien wordt veel vaker dan eerst aan de werknemer, bovenop de ontslagvergoeding, een billijke vergoeding toegekend. Een vast dienstverband brengt dus momenteel voor werkgevers risico’s en kosten met zich mee. Daarom kiezen veel werkgevers voor uitzend-, zzp- en payrolling-constructies, waarbij de risico’s en de kosten veel lager zijn. Maar de regering wil juist dat er weer meer mensen aan het werk komen in contracten voor onbepaalde tijd. De nieuwe Wab moet daarbij helpen; door meer ruimte voor ontslag te bieden moet het voor werkgevers weer aantrekkelijker worden om een vast arbeidscontract aan te gaan.

Cumulatiegrond

Om meer ruimte voor ontslag te creëren wordt de zogeheten cumulatiegrond ingevoerd. Nu is het nog zo dat een werkgever één van de redelijke gronden voor ontslag, bijvoorbeeld disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie, voor 100% moet kunnen aantonen. Maar met de nieuwe cumulatiegrond krijgt de rechter de mogelijkheid om meerdere omstandigheden, ook als die niet 100% hard zijn gemaakt, te combineren en op basis daarvan tóch over te gaan tot ontslag. Wordt er echter gebruik gemaakt van de cumulatiegrond, dan kan de rechter aan de werknemer, bovenop de wettelijke ontslagvergoeding en een eventuele billijke vergoeding, ook nog een extra vergoeding toekennen. Deze extra vergoeding bedraagt maximaal de helft van de ontslagvergoeding. Het totaalbedrag van de vergoedingen die je als werkgever verschuldigd bent, kan zo behoorlijk oplopen.

Wel eenvoudiger, niet goedkoper

Of de cumulatiegrond veel werkgevers over de streep zal trekken om weer vaker een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan, is maar zeer de vraag. Want het lijkt vooral een sigaar uit eigen doos te zijn. Immers, ontslag wordt weliswaar wat eenvoudiger, het wordt ook een stuk duurder. Vooruitlopend op de definitieve inhoud van de wet zou het advies dan ook zijn om, als het even kan, geen gebruik te maken van de cumulatiegrond, maar in te zetten op één van de redelijke gronden voor ontslag. Dat betekent wél dat je als werkgever moet zorgen voor een volwaardig dossier dat deze ontslaggrond voor de volle 100% hard maakt. Want de rechter blijft waarschijnlijk onverminderd streng in de beoordeling van je bewijsvoering.

Heeft u nog vragen? Roel helpt u graag verder!

Geschreven door

Roel Lammers

advocaat
arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, incasso

roel lammers