wieg wijzigingen geboorteverlof

WIEG: wijzigingen geboorteverlof per 1 juli 2020

Arbeids- en ambtenarenrecht

WIEG: wijzigingen geboorteverlof per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 treedt een onderdeel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking dat het voor partners mogelijk maakt om aanvullend geboorteverlof op te nemen na de geboorte van een kind. Partners in loondienst gaan er dan flink op vooruit qua aantal verlofdagen na de bevalling. Naast een volledig doorbetaalde week geboorteverlof, mogen zij maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Wat zijn nu precies de regels en waar moet u als werkgever rekening mee houden? Wij hebben voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet.

Per 1 juli 2020:

 • Geboorte kind op of na 1 juli 2020
 • Eenmaal wekelijkse arbeidsduur met volledige loondoorbetaling
 • Vijfmaal wekelijkse arbeidsduur met recht op uitkering van 70% van dagloon (tot 70% max. dagloon)
 • Afwijking ten nadele werknemer niet toegestaan

Eerste week geboorteverlof:

 • Vastgesteld naar wens werknemer (onvoorwaardelijk)
 • Opnemen binnen 4 weken na dag van de bevalling
 • Eerst deze week geboorteverlof opnemen voordat aanspraak op aanvullend geboorteverlof ontstaat

Aanvullend geboorteverlof:

 • Werknemer bepaalt het moment, tenzij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang werkgever
 • Opnemen binnen 6 maanden na dag van de bevalling
 • Spreiding verlof in overleg met werkgever

Partner die ten tijde van de geboorte van het kind nog geen werknemer is:

 • Ook recht op geboorteverlof als partner binnen 4 weken na bevalling werknemer wordt en ruimte heeft verlof te genieten
 • Indien dat niet lukt: geen recht op betaald én aanvullend geboorteverlof

Aanvragen uitkering:

Heeft u vragen? Laat het mij dan weten, ik geef u graag antwoord.