werknemer op vakantie naar oranje gebied

Wat kan ik doen als een werknemer op vakantie gaat naar een oranje of rood gebied?

Arbeids- en ambtenarenrecht

Wat kan ik doen als een werknemer op vakantie gaat naar een oranje of rood gebied?

Wat kan ik doen als een werknemer op vakantie naar een oranje of rood gebied gaat?

Zeker met de vakanties in aantocht is dit een veel gestelde vraag. Wat als een werknemer op vakantie naar oranje of rood gebied gaat? Een verblijf in dergelijke gebieden betekent immers dat na terugkomst in Nederland een (al dan niet verplichte) quarantaine geldt voor de betreffende medewerker. Als dat inhoudt dat de werknemer niet kan werken, omdat thuiswerken geen optie is, dan voelen werkgevers er weinig voor om de werknemer gedurende de periode van quarantaine salaris te moeten doorbetalen. Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer na vakantie in quarantaine moet?

Loondoorbetaling bij quarantaine na vakantie

Belangrijk aspect hierbij is uiteraard de vraag of al bij vertrek naar de vakantiebestemming bekend was dat het om een oranje of rood gebied ging, of dat het reisadvies tijdens het verblijf is veranderd. In dat laatste geval kan de werknemer er niet zo veel aan doen dat hij na terugkomst in quarantaine moet en ligt het voor de hand dat het loon tijdens die periode gewoon doorbetaald moet worden, ook als thuiswerken niet mogelijk is. Weet de werknemer bij vertrek echter al dat het gebied oranje of rood is of is op dat moment concreet voorzienbaar dat het land op korte termijn van kleur verandert en hij in quarantaine moet na terugkomst, dan wordt wel aangenomen dat dit voor rekening en risico van de werknemer is en er dus geen aanspraak op loon bestaat. Dit geldt uiteraard alleen als de werknemer ook echt niet kan thuiswerken.

Lastig punt hierbij is dat er (nog) nauwelijks rechtspraak bekend is over dit onderwerp. Het is dus niet uit te sluiten dat uw werknemer het niet eens is met de beslissing om hem tijdens de periode van quarantaine geen loon te betalen. In het uiterste geval zou hij betaling zelfs via de rechter kunnen gaan afdwingen. Om dergelijke situaties te voorkomen, raden wij aan om met uw werknemers in overleg te gaan over hun vakantieplannen. Het staat u vrij om te informeren naar de vakantiebestemming, zowel voorafgaand aan het vertrek als na terugkomst. Dit is namelijk geen privacygevoelige informatie. Bovendien heeft u als werkgever een zorgplicht voor een veilige en gezonde werkomgeving en moet u zich binnen redelijke grenzen inspannen om te voorkomen dat uw personeel, aanwezige klanten of andere derden corona op de werkvloer oplopen. U kunt daar alleen invulling aan geven als u weet waar uw werknemers naar toe gaan of zijn geweest. In dat kader zou u de werknemers er ook op kunnen wijzen dat kleurverandering tijdens vakantie betekent dat de werknemer (voor zover mogelijk) per direct de thuisreis moet aanvaarden. Op die manier kan de verplichte quarantaine zoveel mogelijk nog tijdens de vakantie van de werknemer plaatsvinden.

Informeer uw werknemers vooraf over de consequentie van een vakantie naar een risicogebied

Concreet raden wij aan om uw werknemers te instrueren dat zij verplicht zijn te melden naar welk(e) land(en) zij op vakantie gaan of zijn geweest. Wijs uw werknemers op de mogelijke consequentie als zij die vraag niet willen beantwoorden, namelijk dat zij na terugkomst uit voorzorg in quarantaine moeten, ter bescherming van hun collega’s. Geef ook aan dat als thuiswerken tijdens quarantaine niet mogelijk is, er geen loon zal worden betaald gedurende die periode. Attendeer uw werknemers tevens op de consequenties van het reizen naar een gebied dat op het moment van vertrek oranje of rood is of naar verwachting zal worden en dus een verplichte quarantaine inhoudt. U kunt uw personeel informeren tijdens een (digitale) personeelsbijeenkomst en bij voorkeur bevestigt u het vakantiebeleid aansluitend schriftelijk.

Heeft u andere coronagerelateerde vragen? Bekijk de veelgestelde coronavragen in onze helpdesk.