Verboden vragen aan de zieke werknemer

Arbeids- en ambtenarenrecht

Verboden vragen aan de zieke werknemer

“Goedemorgen, ik ben ziek”. Een boodschap die u als werkgever zo nu en dan (en misschien vaker dan u lief is) krijgt van uw personeel. “Wat vervelend, wat scheelt eraan?” is dan een logische vraag die u de werknemer stelt. Maar let op, mag u daar eigenlijk naar vragen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn er grenzen aan het vragen en verwerken van gegevens van een werknemer die zich ziek meldt.

In de Beleidsregels “De zieke werknemer” heeft de Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens mogen worden verwerkt. Het moet gaan om de noodzakelijke gegevens, die van belang zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de bedrijfsvoering of om de wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen.

Onderstaand gaan we uitgebreider in op wat u wel en niet mag vragen aan de zieke werknemer.

Wat mag u wel vragen?
  • U mag vragen naar de vermoedelijke duur van de ziekte;
  • u mag vragen naar de lopende afspraken en werkzaamheden van de werknemer;
  • u mag vragen of er mogelijkheden zijn voor het doen van andere werkzaamheden;
  • u mag vragen of het verzuim verband houdt met het werk of dat er sprake is van een arbeidsongeval;
  • u mag vragen of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de ziektewet valt, maar niet onder welke bepaling;
  • u mag een volgend contactmoment afspreken;
  • u mag vragen waar/hoe de werknemer bereikbaar is.

De werknemer is verplicht om antwoord te geven op deze vragen. Deze gegevens mogen ook worden vastgelegd in het personeelsdossier.

Wat mag u niet vragen?
  • U mag niet vragen naar de aard/oorzaak van de ziekte;
  • u mag niet vragen naar de diagnose of behandeling door een arts;
  • u mag niet vragen naar de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

Voor informatie over de wijze waarop de terugkeer naar werk invulling kan krijgen, geldt dat de werknemer hier zelf duidelijkheid over kan verschaffen en daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid in heeft. Tegelijkertijd mag u hier geen druk op uitoefenen, hier niet actief naar vragen en dit ook niet schriftelijk vastleggen. Het is in dat geval raadzaam om navraag te doen bij de bedrijfsarts, over de taken, functies of werkzaamheden die de werknemer nog wel kan verrichten.

Mocht u nog vragen hebben, dan helpen onze advocaten van de vakgroep Arbeidsrecht u graag verder.