verlenging now regeling

Vaststelling subsidie NOW 1.0

Arbeids- en ambtenarenrecht

Vaststelling subsidie NOW 1.0

Aan het begin van de Coronacrisis werden vanuit de overheid allerlei maatregelen getroffen om de economie en arbeidsmarkt te ondersteunen. Eén van die maatregelen was de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (kortweg NOW). De aanvraagperioden voor de eerste twee tranches van die regeling (NOW 1.0 en NOW 2.0) zijn inmiddels achter de rug en er is door veel ondernemingen gebruik van gemaakt. Dit heeft tot de uitbetaling van miljarden euro’s aan voorschotten geleid. Vanaf woensdag 7 oktober 2020 is het mogelijk om de subsidie in het kader van de NOW 1.0 definitief vast te laten stellen. Wat is belangrijk om te weten?

Bij brief van 30 september 2020 heeft minister Koolmees aangekondigd dat ondernemingen die NOW 1.0 hebben aangevraagd door het UWV zullen worden geïnformeerd over de informatie die nodig is voor de vaststelling van de subsidie. Op www.rijksoverheid.nl zullen antwoorden op veel gestelde vragen komen te staan. Duidelijk is in elk geval dat uit de administratie de definitieve omzetdaling moet blijken en dat dit gecontroleerd kan worden.

Voor ondernemingen die een voorschot vanaf € 100.000,– of een definitieve subsidie vanaf € 125.000,– hebben gekregen, geldt de plicht een accountantsverklaring over te leggen. Het verzoek tot vaststelling kan vanaf 7 oktober 2020 gedurende 38 weken worden ingediend, dus dat biedt de gelegenheid om het gelijktijdig met de jaarrekeningcontrole of jaarafsluiting te laten plaatsvinden. Voor ondernemingen met een voorschot vanaf € 20.000,– of een definitieve subsidie vanaf € 25.000,– geldt de verplichting een derdenverklaring mee te sturen. Een dergelijke verklaring kan door een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder, brancheorganisatie of accountant worden afgegeven.

Om een indicatie te kunnen krijgen van de hoogte van het definitieve subsidiebedrag en of een derden- of accountantsverklaring nodig is, kan de website www.simulatienow.nl worden geraadpleegd. Wanneer het definitieve subsidiebedrag lager is dan het voorschot dat is ontvangen, zal een bedrag worden teruggevorderd. De reguliere termijn voor terugbetaling is 6 weken, maar er kan een verzoek worden gedaan voor een betalingsregeling. Een dergelijk verzoek wordt welwillend behandeld en zal een betaling in 12 maandelijkse termijnen inhouden.